Cum trebuie să arate o adeverință de vechime în câmpul muncii. MODEL

Emanuela Pană / 06.04.2021, 11:48

În prezent, există, din păcate, foarte mulți angajați care nu își cunosc drepturile față de angajatori, fapt pentru care, în articolul de față, vom trata subiectul referitor la documentele pe care un salariat ar trebui să le primească în momentul încetării raporturilor de muncă cu societatea în cauză. Un act esențial în economia raporturilor de muncă este adeverința de vechime în muncă, despre care vom vorbi pe larg în cele ce urmează.

Adeverință de vechime în muncă

Potrivit Codului Muncii (art. 40), angajatorul are obligația de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a celui/celei ce le solicită: „la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate“.

În urmă cu mai mulți ani, evidența muncii se făcea prin carnetele de muncă, însă, în prezent, totul are loc în format electronic, prin intermediul Registrului General de Evidență a Salariaților (REVISAL). Așadar, atunci când au nevoie, angajații sau foștii angajați pot dovedi perioadele muncite legal prin intermediul adeverinței de vechime în muncă.

Oricare ar fi modalitatea de încetare a contractului de muncă (demisie, acordul părților, concediere), la plecare, angajatul trebuie să se asigure că primește următoarele documente:

 • decizia de încetare a contractului de muncă;
 • un extras din REVISAL (raportul per salariat) din care reies toate modificările pe care le-a suportat de-a lungul timpului contractul său de muncă (suspendări, modificări de funcție, modificări salariale, încetare);
 • adeverința cu concediile medicale pentru perioada contractuală, în cazul în care salariatul a avut concedii medicale (aceasta se eliberează în situația în care ele nu apar menționate în nota de lichidare);
 • nota de lichidare din care reiese că nu are datorii față de societate;
 • adeverința de vechime în cadrul companiei.

Menționăm că este extrem de important ca fiecare dintre documentele amintite mai sus să fie semnat și ștampilat de către administratorul societății.

Citește și: Guvernul lovește direct în „eroi“! Salariile din Sănătate scad drastic. Liderul Sanitas anunță vremuri cumplite EXCLUSIV

Model valabil în 2021

Adeverința de vechime în muncă se poate obține în două situații, după cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților: eliberarea automată de către angajator și eliberarea la cerere de către angajator.

1. Eliberarea automată de către angajator

La încetarea contractului individual de muncă, angajatorii sunt obigați să elibereze automat o adeverință de vechime în muncă, potrivit actului normativ. Mai precis, salariatul trebuie să primească o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, vechimea în muncă și în specialitate, salariul, precum și un extras din REVISAL.

2. Eliberarea la cerere de către angajator

De asemenea, orice angajat sau fost angajat are dreptul de a solicita oricând de la angajatorul său o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate (fapt ce reiese din REVISAL și din dosarul penal), sau un extras din REVISAL (datat și certificat pentru conformitate). Angajatorul are obligația de a emite documentul în cel mult 15 zile de la data la care a fost solicitat de salariat.

Ce trebuie să conțină o adeverință de vechime:

 • datele de identificare a angajatului;
 • datele de identificare a societății pentru care lucrează/a lucrat;
 • tipul de contract în baza căruia este/a fost angajat;
 • durata activității angajatului;
 • ocupația/funcția deținută pe perioada derulării contractului;
 • orice modificare intervenita în contractul individual de munca;
 • salariul/sporurile/indemnizațiile primite de angajat în perioada lucrată;
 • grupa de munca în care s-a încadrat activitatea prestată;
 • absențele nemotivate și zilele de concediu fără plată;
 • data și motivul încetării contractului individual de muncă.

În continuare, îți vom pune la dispoziție un model de adeverință pentru bugetari, valabil pentru anul 2021.

Model adeverință de vechime în muncă
Model adeverință de vechime în muncă

Atenție! În 2020, autoritățile au atras atenția că adeverința de vechime în muncă este necesară în continuare la solicitarea drepturilor legale, deși casele de pensii au acces direct la REVISAL.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI