SPECIAL

Cum a schimbat KGB viața a zeci de milioane de oameni. Directivele de la Moscova care au zdruncinat România

Dan Mlădinoiu 03.12.2021, 13:12
Cum a schimbat KGB viața a zeci de milioane de oameni. Directivele de la Moscova care au zdruncinat România

KGB sau în limba rusă Komitet Gosudarstvenîi Beznopasnosti a fost vârful lăncii sistemului de opresiune sovietic care a acționat nu doar în țara de origine, ci și în țările intrate în sfera de influență a URSS, după episodul Yalta cu a sa nocivă săptămână din februarie 1945. O conferință cu un net câștigător – Stalin – în urma căreia România, și nu doar ea, avea să fie crucificată pentru aproape 45 de ani.

Serviciul KGB a fost construit, de fapt, în mare măsură după tiparul teribilului Gestapo nazist, pe care l-a adaptat și revizuit conform noilor condiții create după război. Un conglomerat de măsuri menite să zdruncine prin teroare, crime împotriva umanității, torturi, arestări, spionaj s.a.m.d. țările cuprinse de gulagul de la Răsărit.

Cum arătau strategiile KGB

Moscova, 2 iunie 1947. Indicație NK/003/47 Strict secret

 • Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni cu care sunt de acord serviciile noastre speciale.
 • Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar, în cazul în care se opun, nu li se dau posturi ierarhic superioare.
 • Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții de conducere.

Indicații ale KGB privitoare la mediul rural

 • Se vor exercita presiuni asupra serviciilor în sensul neacordării de acte doveditoare a proprietății asupra pământului; actele vor arăta calitatea de lot dat în folosință, dar nu de proprietate a deținătorului.
 • Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență mai mare, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție, concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor. Dacă nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a țării, astfel ca necesarul să fie acoperit din import.
 • Punctualitatea transporturilor trebuie perturbată.
 • Trebuie făcut totul ca ordinele și hotărârile să fie nepunctuale.
Cum a schimbat KGB viața a zeci de milioane de oameni
Imagine din cadrul Muzeului KGB

Cum și-a transpus KGB în practică ideile legate de industrie

 • Autoconducerea din uzină nu poate exercita nici o influență asupra activității. Poate lucra doar la punerea în practică a hotărârilor.
 • Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii. Ele trebuie să fie ocupate cu alte probleme: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare.
 • Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansați care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor.
 • Întreprinderile proprietate personală și industriașii să primească doar materii prime și utilaje care să împiedice producția de calitate. Prețurile acestor mărfuri să fie mai mari decât cele ale produselor similare ale întreprinderilor de stat.
 • Să fie împiedicată aprovizionarea bună a pieței interne.
 • Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se ocupă cu problemele de producție, respectiv celor care critică trecutul. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție.
 • În uzine trebuie să avem oameni care să conlucreze cu serviciile noastre speciale (fără știrea organelor administrative locale).

Învățământul în optica serviciului KGB

 • Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți. Să se analizeze diferențele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greaca veche, a filosofiei generale, a logicii și geneticii. Cu ocazia predării istoriei nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele țării, ci trebuie arătată mișelia regilor și lupta poporului asuprit. În școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.
 • Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă.

Planul politic-marca KGB

 • Atenție ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși. Să fie prelucrați acei opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa-numite “întâmplări neprevăzute” sau închiși sub acuzație de crimă de drept comun.
 • Trebuie împiedicată reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală judecătorească; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv pricinuitorii judecății greșite nu vor fi convocați.
 • Acei conducători numiți de partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumirea angajaților, să nu fie chemați în judecată. În cazuri drastice se recheamă din funcție, fiind numiți în posturi similare sau superioare. La sfârșit trebuie puși în funcții de conducere și ținuți în evidență pentru perioada schimbărilor ulterioare.
 • Cei care lucrează în diferite funcții importante trebuie să fie schimbați și înlocuiți cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificați.
 • Se aduc la cunoștința publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere, care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acțiune ce atrage atenția maselor populare.
 • În legătură cu activitatea băștinașilor care sunt purtători ai unor funcții de partid, de stat sau administrative, trebuie create condiții ca aceștia să fie compromiși în fața angajaților, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial.

Arta, sportul și religia în viziunea KGB

 • Trebuie să fie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băștinașilor împotriva cotropitorilor (exclusiv rușii, îndeosebi nemții) și care să popularizeze lupta pentru socialism.
 • Pe plan local este interzisă apariția unor opere despre acei băștinași care înainte de revoluție și în perioada celui de-al Doilea Război Mondial au trăit la noi.
 • Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie să fie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare.

(sursa: vol. 51, Colecția The romanians in world history, Academia Română)

Urmăriți Impact.ro și pe