Apar schimbări în noul an şcolar. Regulile anunţate de Ministerul Educaţiei pentru 2022-2023

Stan Filon 08.07.2022, 11:38
Apar schimbări în noul an şcolar. Regulile anunţate de Ministerul Educaţiei pentru 2022-2023

Așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, apar alte schimbări în noul an școlar, iar elevii trebuie să cunoască noile modificări cu care se vor confrunta în anul școlar 2022-2023. Legea Educației va suporta schimbări foarte importante, mai ales că va fi modificat sistemul de notare al elevilor. Vedeți în textul de mai jos cum au fost primite noile reguli de experții în educație, dar și de către reprezentanții părinților.

Schimbări în noul an şcolar 2022-2023

Reguli noi pentru anul școlar 2022-2023! Astfel, elevii vor avea o singură medie anuală pe fiecare disciplină și cel puţin trei note peste numărul săptămânal de ore. De asemenea nu vor mai fi elevi exmatriculați și nici transferuri de la o școală, la alta. Trebuie să mai specificăm și faptul că nu vor mai fi acceptate cadourile pentru profesori.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a emis deja un ordin prin care se aprobă noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). Documentul compatibilizează prevederile conţinute cu structura noului an şcolar, 5 module, cuplate cu 5 vacanţe, reglementează folosirea catalogului electronic în unităţi-pilot pentru început şi stabileşte o nouă modalitate de notare la clasă.

Schimbari in noul an scolar 2022-2023
Schimbari in noul an scolar 2022-2023

O singură medie anuală pe disciplină

Trebuie specificat faptul că tezele nu mai sunt obligatorii, iar la fiecare disciplină, numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei respective în planul-cadru de învăţământ. Adică, dacă un elev are trei ore pe săptămână de Limba română, la finalul anului trebuie să aibă în catalog cel puțin şase note.

Elevii din clasele primare, gimnaziu şi liceal şi cel postliceal vor avea cel puţin două evaluări scrise pe an şcolar, faţă cel puţin o evaluare scrisă pe semestru. Legea mai stabileşte că situaţia şcolară la fiecare disciplină se încheie anual cu o singură medie, care va fi calculată ca medie aritmetică din numărul de note obţinute de elev pe parcursul anului şcolar.

Noul regulament limitează drastic posibilitatea trasferului elevilor de clasa a IX-a, fiind posibil doar din considerente medicale. În plus, exclude posibilitatea ca elevii să fie exmatriculaţi, măsura urmând să poată fi aplicată doar la şcolile postliceale. Noul regulament încearcă să elimine din nou orice posibilitate de colectare a fondurilor băneşti de la părinţii elevilor şi instituie o comisie de mentorat didactic şi formare în cariera didactică în fiecare şcoală.

Ce spun experții în educație, dar și părinții, despre noile reguli

Cu toate acestea, Daniela Vişoianu, expert în educaţie, este de părere că modificările nu reprezintă noutăţi, ci doar o aliniere cu norma primară sau practicile curente.

„De exemplu, Legea nr. 56/2019 a modificat durata învăţământului obligatoriu, art. 16 al Legii educaţiei naţionale prevede la alin. (1), că „învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030”. Or, nu poate exista exmatriculare din învăţământul obligatoriu”, este de părere Daniela Vişoianu.

Expertul pare să salute decizia de eliminare a exmatriculării elevilor problemă. „De regulă, colectivele de elevi, unităţile de învăţământ tind să marginalizeze un copil care are provocări de comportament şi forţează, deseori prin hărţuire, plecarea acestuia – este eliminat ca un corp străin. După ce reuşesc, atenţia se mută către alt copil care iese din normă, pentru că întotdeauna e nevoie de un ţap ispăşitor. Când ştii că exmatricularea nu mai este o soluţie, nu mai poate funcţiona nici ca ameninţare. Este de dorit să reorientezi procesul devenirii ca şcoală incluzivă în sensul prevenirii situaţiilor complicate. Ştim deja de mulţi ani că este nevoie de mai multă atenţie, consiliere, management de caz în echipe multidisciplinare, lucru cu familia şi aceasta este calea”, subliniază expertul.

La rândul lui, Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, susţine noile modificări. „Nu poţi exmatricula un elev dintr-un sistem de învăţământ care este obligatoriu până la finalul clasei a XII-a. Dacă elevul dă foc la şcoală, va răspunde penal, în funcţie de vârstă sau familia va răspunde civil”, argumentează Iulian Cristache.

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe
Stan Filon
Mi-am dorit întotdeauna ca articolele mele să schimbe lucrurile în bine, fie că am scris despre corupția din România  sau am prezentat poveștile de viață ale unor oameni obișnuiți. Îmi...