Noi modificări la Codul fiscal. Acești români vor beneficia de o nouă scutire de impozit pe venit

Ce categorie de persoane va fi exclusă de la plata impozitului pe venit. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Codul fiscal va suferi modificări odată cu introducerea unui nou punct care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru o anumită categorie din România.

Cod fiscal. Ce categorie din România este scutită de la plata impozitului

Articolul 60, pct.1 din Codul Fiscal se va modifica prin introducerea unei noi litere prin care persoanele cu handicap vor fi scutite de la plata impozitului pe venit, pentru transmiterea dreptului de proprietate imobiliară şi a dezmembrămintelor (n.red. dreptul de a utiliza bunuri) acestuia prin moştenire.

Textul de lege prevdede ca la articolul 60, pct. 1, din Legea nr nr. 227/2015 privind Codul fiscal să se adauge litera „e)” prin se explică:

e) transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, prevăzute la art. 111, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;

Punctul inclus face referire la Legea nr. 104/2020, privind Codul Fisal, care prevde ca „la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei”, scrie ZF.

În ce situații nu se datorează impozitul

  • la obținerea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
  • la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
  • în cazul actelor de desfiinţare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare;
  • constatarea în condiţiile art. 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
  • în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI