Avocatul Poporului, raport împotriva vaccinării obligatorii a angajaților sau a testării din resurse proprii

Mihnea Tălău 08.02.2022, 13:21
Avocatul Poporului, raport împotriva vaccinării obligatorii a angajaților sau a testării din resurse proprii

Avocatul Poporului a arătat, într-un raport recent, că impunerea vaccinării sau a testării suportate din buzunarul angajatului care refuză vaccinarea sunt contrare Constituției pentru că aduc atingere dreptului la muncă. Conform analizei, instituția recomandă legiuitorului, care are încă pe masă un proiect de lege cu acest obiect, ca orice soluție ar adopta „să stăruie pentru menținerea raporturilor de muncă”.

Privitor la respectarea dreptului la muncă în România, Avocatul Poporului arată că a avut în vedere, ca urmare a petițiilor primite și a discuțiilor din mass-media, situațiile în care angajaților li s-a impus testarea la revenirea din izolare la locul de muncă, condiționarea de către angajator a dovezii de vaccinare/testare pentru a veni la muncă ori suportarea costurilor testării de către angajați, în condițiile în care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19.

Trebuie spus că până acum nu s-a materializat în România obligativitatea vaccinării la locul de muncă, niciunei categorii nefiindu-i impus actualmente nici vaccinul, nici testarea periodică din propriul buzunar pentru a putea veni la muncă, precizează avocatnet.ro.

Impunerea este neadecvată și lipsită de proporționalitate

Avocatul Poporului susține că dacă s-ar impune vaccinarea obligatorie, testarea din resurse proprii ca alternativă pentru cei care nu se vaccinează ar fi, în mare, neadecvată și lipsită de proporționalitate: cei care se vaccinează o fac gratuit, pe când cei care nu se vaccinează ar trebui să scoată bani din buzunar pentru a beneficia de alternativa vaccinului – testarea periodică pentru depistarea COVID-19. În plus, pentru mulți ar reprezenta asumarea unor costuri pe care nivelul lor de trai nu le poate acoperi. Totodată, mai subliniază Avocatul Poporului, ar trebui să fie luate în considerare adoptarea și finanțarea unui program național pentru depistarea persoanelor infectate cu COVID-19, din bugetul de stat, în contextul pandemiei.

Din raport reiese că majoritatea inspectoratelor de muncă nu au fost sesizate în mod special pe tema impunerii vaccinării sau testării făcute pe banii angajaților, iar inspectorii plecați pe teren nu au găsit întotdeauna, nici când au fost sesizați, documente care să dovedească atare măsuri și care să reclame impunerea unor sancțiuni.

Instituția prezintă atât legislația internă relevantă în această discuție, începând de la Constituție și terminând cu normele de aplicare ale Legii SSM, unde sunt trecute obligațiile angajatorilor în legătură directă cu sănătatea angajaților, precum și jurisprudența Curții Constituționale în materia exercitării dreptului la muncă.

Concluzia Avocatului Poporului este însă tranșantă: o eventuală obligare a angajaților de a se vaccina sau testa din resurse financiare proprii ar fi contrară Constituției pentru că ar încălca nu doar dreptul la muncă, ci și principiul egalității în drepturi, fără privilegii și discriminări, aspectele privind nivelul de trai pe care statul ar trebui să le garanteze, s-ar restrânge exercițiul unor drepturi / libertăți și s-ar încălca, totodată, prevederi ale tratatelor internaționale la care România este semnatară. Pe lângă neconstituționalitatea unui astfel de act normativ, Avocatul Poporului mai invocă și imoralitatea acestuia.

Împotriva restrângerii unor drepturi

Mai mult, o măsură precum cea a suspendării raportului de muncă ar putea fi considerată o reală sancțiune pentru persoana în cauză.

Constituția (art. 53) permite doar excepțional restrângerea unor drepturi (iar nu atingerea a însăși exercițiului dreptului, cum s-ar prefigura într-o măsură de genul încetării raporturilor de muncă în cazul celor care nu s-ar vaccina sau testa pe banii lor) – iată cum:

– numai prin lege și numai dacă se impune sau e necesară într-o societate democractică:
– exclusiv pentru cauzele expres și limitativ enumerate în textul art. 53 (apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății/moralei publice, a drepturilor și libertăților cetățenești etc.;
– numai cu respectarea strictă a tuturor condițiilor – proporționalitate cu situația care a determinat măsura, aplicare nediscrimintorie și fără a aduce atingere existenței unui drept/libertăți.

„În concluzie, oricare ar fi soluția legislativă adoptată, aceasta trebuie să stăruie pentru menținerea raporturilor de muncă – principalul motor al economiei și al societății – și al nivelului de trai decent al individului”, concluzionează Avocatul Poporului în raportul recent prezentat.

Gabriela Cristea se poate considera o norocoasă
Urmăriți Impact.ro și pe
Mihnea Tălău
Mihnea Tălău. Redactor la impact.ro. Dedicat presei încă din 1998. Am o diplomă în Drept, un „mic” masterat și o scoală de jurnalism. Am avut norocul și onoarea de a face parte, în...