Pensia anticipată. Cum faci să ieși la pensie mai repede. Documentele de care ai nevoie

Ana Anitoiu 13.10.2020, 17:16
Pensia anticipată. Cum faci să ieși la pensie mai repede. Documentele de care ai nevoie

Românii care vor să aplice pentru pensia anticipată trebuie să îndeplinească o condiție și să prezinte mai multe documente fără de care nu pot ieși la pensie mai repede.

Pensia anticipată. Ce condiție trebuie să fie îndeplinite

Potrivit legii, pensia anticipată se acordă cu până la cinci ani înainte de a se împlini vârsta standard de pensionare. Singura condiție este ca stagiul complet de cotizare prevăzut de legea 263/2010 să fie depășit cu cel puțin opt ani.

Vârsta standard, stagiul minim și stagiul complet de cotizare se stabilesc în funcție de data nașterii. Conform unui exemplu ce a fost dat de Casa Națională de Pensii, o femeie născută în luna februarie a anului 1962, care are vârsta standard de pensionare de 62 de ani și 2 luni și stagiul complet de cotizare de 32 de ani poate cere pensia anticipată cu cinci ani mai devreme. Adică se poate pensiona anticipat când împlinește 57 de ani și două luni.

Pensia anticipată. Cum faci să ieși la pensie mai repede. Documentele de care ai nevoie
Pensia anticipată. Cum faci să ieși la pensie mai repede. Documentele de care ai nevoie

Totuși, există perioade ce nu se iau în calcul la aplicarea pentru pensia anticipată. Acestea sunt perioadele în care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar.

Pensia anticipată. Ce documente sunt necesare

Persoanele care pot cere, astfel, pensie anticipată, trebuie să prezinte mai multe documente. Printre acestea se numără cererea pentru înscriere la pensie anticipată, carnetul de muncă – original și copie și actele de stare civilă.

Iată lista completă a documentelor ce se cer pentru înscrierea la pensie anticipată:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original:
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Urmăriți Impact.ro și pe
Ana Anitoiu
Cine sunt? Un om, înainte de orice altceva. Mi-am descoperit înclinația către scris pe vremea când n-aveam buletin. Mă fascina Eminescu și câștigam un concurs de poezii. La liceu, am lăsat...