Evaluare națională 2021. Cum se corectează lucrările și ce se întâmplă cu contestațiile

Iancu Andreea, Iulia Statie 21.06.2021, 17:10
Evaluare națională 2021. Cum se corectează lucrările și ce se întâmplă cu contestațiile

Evaluarea națională 2021 debutează mâine, 22 iunie, și urmează să se desfășoare până pe data de 4 iulie. Astfel, elevii absolvenți ai clasei a VIII-a vor participa marți la prima probă scrisă, la Limba și literatura română, urmând ca ulterior să treacă prin restul probelor unuia dintre cele mai importante teste, înainte de a deveni liceeni. Pentru că media finală pentru admiterea la liceu este reprezentată într-un procent de 80% din examenele de la Evaluare națională 2021, iată cum se corectează lucrările și ce se întâmplă cu contestațiile. Candidații vor afla primele rezultate marți, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

Cum se corectează lucrările și ce se întâmplă cu contestațiile la examenul de Evaluare națională 2021

Elevii care susțin examenul de Evaluare națională 2021 încep marți, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Joi, 24 iunie, aceștia vor susține proba la Matematică, urmând ca proba la Limba și literatura maternă să aibă loc vineri, 25 iunie. Dincolo de faptul că elevii care susțin examenul vor primi, în premieră, subiectele sub forma unei broșuri, putând solicita pagini suplimentare, modul cum se corectează lucrările și ce se întâmplă cu contestațiile este și el angrenat într-un proces laborios. Lucrările vor fi corectate în alte județe decât cele în care candidații susțin examenul, în cadrul a 92 de centre de corectare. Ulterior verificărilor, primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14.00.

Elevii pot depune contestații în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00), acestea putând fi transmise și prin mijloace electronice. Nota obținută după contestație este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut anterior recorectării. Această notă nu mai poate fi modificată. Candidații care depun și transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, au obligația de a semna și transmite și o declarație-tip prin care precizează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată inițial poate fi modificată, fie prin creștere, fie prin descreștere. Candidații minori vor avea documentele semnate și de către părinții sau reprezentanții lor legali. Rezultatele finale, după contestații, la Evaluarea națională 2021, vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie.

Cum se corectează lucrările și ce se întâmplă cu contestațiile la examenul de Evaluare națională 2021
Elevii pot depune contestații după afișarea primelor rezultate la Evaluarea națională 2021

Care este procedura de corectare a lucrărilor la examenul de Evaluare națională 2021

Evaluarea lucrărilor scrise și rezolvarea contestațiilor se efectuează de către doi profesori evaluatori, care vor nota testele candidaților. În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, după ce se consultă borderourile individuale și se semnează de către aceștia. Nota finală este trecută pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Acesta din urmă calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor celor doi profesori corectori, fără rotunjire. Nota este semnată și înregistrată în catalogul Evaluării naționale.

Dacă diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori depășește 1 punct, lucrarea va fi recorectată de către alți doi profesori, numiți de președintele comisiei. În urma validării evaluării finale, nota este calculată luând în considerare toate cele patru note, după eliminarea notelor cu valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a valorilor notelor centrale. Media obținută reprezintă nota finală și este trecută pe lucrare și înregistrată în catalogul Evaluării naționale. Nota este semnată de cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care au necesitat o reevaluare sunt trecute într-un proces-verbal, semnat de toți cei menționați anterior.

După soluționarea contestațiilor, notele sunt comparate cu cele inițiale. În cazul în care se observă o diferență de peste 1 punct, în plus sau în minus, președintele comisiei de contestații numește o nouă comisie formată din doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările. Reevaluarea lucrărilor se face după o nouă secretizare, ținându-se cont de baremul de evaluare și notare și restul procedurilor. Nota finală este cea acordată de cea de-a doua comisie de contestații. De asemenea, nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este definitivă, indiferent dacă punctajul obținut este în plus sau în minus față de nota inițială.

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe
Iancu Andreea
Redactor online din 2013 și absolventă a UNIBUC, Facultatea de Litere, Specializarea Studii Europene. De asemenea, absolventă a cursurilor de Master din cadrul SNSPA, Facultatea de Comunicare și...