Calendar Ortodox marți 29 septembrie. Sfântul care este sărbătorit astăzi

Calendarul ortodox îl prăznuiește pe 29 septembrie pe Sfântul Chiriac Sihastrul. Acesta a trăit în anul 448, în vremea împăratului Teodosie cel Mic, în Corint. Era de familie bună, fiind nepotul Episcopului Petru al Corintului.

Sfântul Chiriac Sihastrul este preznuit în calendarul ortodox pe data de 29 septembrie

Având inclinații către biserică, de copil a fost hirotesit citeţ al bisericii catedralei. Ulteriror, după ce a împlinit vârsta de optsprezece ani, Chiriac ajunge la Ierusalim unde îl cunoaşte pe Sfântul Eftimie. Scrierile bisericești spun că Sfântul Eftimie i-ar fi prorocit că va ajunge un mare duhovnic. După acest moment același Sfânt, Efitimie, l-a tuns în monahism și l-a trimis la Sfântul Gherasim de la Iordan, unde stat nouă ani.

S-a întors la Mănăstirea Sfântului Eftimie, moartea Sfântului Gherasim, unde a locuit timp de zece ani. În Cartea Sfântă se spune că Sfântul Chiriac Sihastrul a fost cunoscut atât pentru nevoinţele sale cât şi pentru darul facerii de minuni. ”Era puternic vindecător al bolnavilor, şi blând mângâietor al celor întristaţi”, se scria în Sinaxar despre el. Sfântul Chiriac Sihastrul a fost şi un mare luminător al Bisericii. Semai spune că a fost și Stâlp al Ortodoxiei, luptând mai ales împotriva ereziilor lui Origen.

Sfântul Chiriac Sihastrul este preznuit în calendarul ortodox pe data de 29 septembrie

Sfântul Chiriac Sihastrul este preznuit în calendarul ortodox pe data de 29 septembrie

Iată cele mai puternice rugăciuni care pot fi spuse chiar în ziua Sfântului Chiriac Sihastrul

”Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Chiriac. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Cântare să înălţăm, popoare, Minunatului Dumnezeului nostru, Celui Ce a izbăvit din robie pe Israel, cântare de biruinţă cântându-I şi grăind: să cântăm Ţie Unuia, Stăpânului!”

”Ca să laud după vrednicie pe Cuviosul Chiriac, laudă de Dumnezeiască cunoştinţă şi de daruri dă-mi mie, Hristoase, prin rugăciunile lui. Că Tu eşti Comoara învăţăturilor celor înţelepte şi mai presus de cuvânt. Primindu-mă cu voie bună pe mine, care aduc ţie acum laudă, Fericite Chiriac, roagă-te lui Hristos să mă împărtăşesc de Dumnezeiasca Rază de Lumină şi să câştig mântuirea cea adevărată. Biruit-ai pe stăpânii întunericului, părinte, întărindu-te cu puterea cea tare a Stăpânului, Preafericite Chiriac! Şi mergând după urmele Lui, ai ajuns la odihna cea de sus. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI