Totul despre cartea de identitate electronică. Ce date va conţine şi la ce va putea fi folosită de români

Cristian Cojocaru 10.04.2021, 08:03
Totul despre cartea de identitate electronică. Ce date va conţine şi la ce va putea fi folosită de români

Direcția privind Evidența Populației din MAI a pus la dispoziție toate detaliile despre cartea de identitate electronică. În noul act de identitate sunt prevăzute atât informațiile care se regăseau anterior cât și date biometrice, în cazul cărților de identitate electronică.

Detaliile puse la dispoziție despre cartea de identitate electronică

La solicitarea HotNews.ro, DEPABD din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a pus la dispoziție toate detaliile cu privire la datele personale care vor fi conținute în noile cărți de identitate, atât cele simple cât și cele electronice, începând cu data de 2 august. Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (4)  din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romîni, cartea de identitate va conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic și elemente de particularizare și siguranță.

Datele cu caracter personal care pot fi regăsite în cazul unei cărți de identitate simplă sunt:

 • numele şi prenumele titularului;
 • sexul;
 • cetăţenia titularului;
 • data şi locul naşterii titularului;
 • semnătura olografă a titularului;
 • imaginea facială a titularului;
 • C.N.P.;
 • adresa de domiciliu a titularului.

În cazul cărții de identitate electronică, următoarele informații vor fi înscrise:

 • datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
 • prenumele părinţilor titularului;
 • un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia din domeniu;
 • datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.
Noua carte de identitate va fi simpla sau electronica
Noua carte de identitate va fi simpla sau electronica

Imprimeria Națională va emite noile cărți de identitate

MAI arată că „Prevederile art. 172 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 97/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc că imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal, iar datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.”

„Instituţia abilitată de lege cu producerea cărților electronice de identitate, achiziționarea echipamentelor şi produselor software necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, asigurarea comunicaţiilor şi serviciilor necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor software este Compania Naţională „Imprimeria Naţională”, au afirmat oficialii MAI pentru HotNews.ro

Totodată, oficialii au declarat că ”personalizarea documentelor se va realiza centralizat, în Centurl Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”. În cazul celor care nu doresc cărțile de identitate electronice, oficialii MAI au afirmat că”potrivit art.16 alin.(3) O.U.G. nr. 97/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

 • unei cărţi electronice de identitate în una dintre următoarele variante: cu toate datele prevăzute în formatul electronic; sau cu toate datele prevăzute în formatul electronic, cu excepţia imaginii impresiunilor papilare;
 • unei cărţi de identitate simple”.
Urmăriți Impact.ro și pe