Înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022. Calendar, acte necesare, informații complete, conform Ministerului Educației. Analiză

Andrei Cezar 17.03.2021, 18:48

Încep pregătirile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022. Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar, de astăzi școlile vor afișa numărul de clase aferente fiecărei instituții de învățământ dar și circumscripțiile școlare. Iată care este calendarul înscrierilor și care sunt documentele pe care părinții trebuie să le pregătească.

Când încep înscrierile copiilor pentru clasa pregătitoare

Înainte de toate, trebuie menționat faptul că, potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, publicat pe site-ul Ministerului Educației, în perioada 17-19 martie, școlile se vor asigura că părinții vor primi informațiile necesare pentru înscrierea celor mici în clasa pregătitoare. Aceste informații vor fi publicate atât la avizierele școlilor cât și pe site-ul unităților de învățământ, acolo unde este cazul, dar și pe cel al inspectoratelor școlare. De asemenea, pe 18 martie, pe site-ul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE) va fi publicată modelul de cerere pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, însă despre acest aspect ne vom referi ceva mai jos.

Când pot depune părinții cerereile de înscriere

Ca și în anii trecuți, înscrierea în clasa pregătitoare presupune îndeplinirea mai multor criterii. Potrivit Metodologiei, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a-i înscrie pe cei mici în învățământul primar în clasa pregătitoare, chiar dacă au parcurs sau nu, în prealabil, grupa marea la grădiniță. De asemenea, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În această situație, înscrierea se face la solicitarea scrisă a părinților și cu recomandarea eliberată de grădinița la care copilul a mers.

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și nu doresc să îi înscrie în clasa pregătitoare vor fi consiliați, astfel încât să îi poată înscrie la grupa mare.

Primul pas pe care părinții vor trebui să îl facă este ca în perioada 29 martie – 28 aprilie să completeze cererile de înscriere pentru învățământul preșcolar. Cererea-tip se completează online, se trimite prin email, poștă, sau se depune direct la unitatea de învățământ. Împreună cu această cerere părintele va trebui să depună și alte acte justificative:

 • copie de pe cartea de identitate
 • copie a certificatului de naștere al copilului
 • copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, obținută de la grădiniță, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021.
Inscrierile la clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022
Inscrierile la clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022

Evaluarea dezvoltării copilului de către CMBRAE

Evaluarea dezvoltării copilului cu vârsta de 6 ani înplinită în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 se va face în perioada în perioada 22 martie – 27 aprilie de către CMBRAE/ CJRAE. Această etapă este una preliminară astfel încât, în funcție de gradul de dezvoltare psihologică a copilului, specialiștii pot aviza pozitiv sau nu înscrierea celui mic în învățământul primar. Această evaluare este valabilă doar pentru copiii care au venit din străinătate ori pentru cei care nu au frecventat grădinița.

Documente necesare pentru evaluare

 • cererea-tip prin care se solicită evaluarea copilului – poate fi transmisă pe mail la adresa evaluareCP2021@cmbrae.ro sau poate fi depusă de către părinte direct la sediul CMBRAE în ziua în care se realizează evaluarea, conform programării prealabile (cererea-tip poate fi descărcată direct de pe siteul instituției la secțiunea ”Evaluare CP 2021”)
 • recomandarea de a aduce la evaluare și o copie de pe certificatul de naștere al copilului.

Evaluarea va dura aproximativ 20 de minute, iar părintele, sau după caz reprezentantul legal, ori tutorele copilului vor fi prezenți alături de el pe durata întregii activități de evaluare. La final li se va înmâna un document numit Recomandare, necesar pentru înscriere în clasa pregătitoare.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

Are loc în perioada 10-20 mai și presupune mai mulți pași:

 1. 10-11 mai – Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar procesează cererile-tip cu ajutorul aplicației informatice, iar în urma acestei proceduri se vor repartiza copiii la școala de circumscripție;
 2. 11-18 mai – Procesarea și admiterea/ respingerea în cadrul unităților de învățământ a cererilor transmise de părinți prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locruile rămase libere;
 3. 20 mai – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
Inscrierile la clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022
Inscrierile la clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Îi vizează pe copiii care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere din varii motive sau care nu au participat la aceasta etapă. Părinții lor vor trebui să completeze o nouă cerere de înscriere pentru cea de-a doua etapă doar pentru unitățile de învățământ unde mai sunt locurile disponibile.

Cea de-a doua etapă se va desfășura în perioada 21 mai – 4 iunie, timp în care vor fi analizate cererile și afișate, ulterior, listele finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare.

Repartizarea copiilor

Pentru părinții ai căror copii au fost înscriși în școala de circumscripție, repartizarea celor mici în clase se realizeză după criteriul ordinii alfabetice a numelor.

Dorian Coman, directorul Școlii 307 din Sectorul 2 al Capitalei: ”Repartizarea copiilor se face conform procedurii care este valabilă de anul trecut. După terminarea celei de-a doua etape de înscriere, vom primi listele cu toți copiii care au fost aprobați pentru școala noastră, confrom circumscripției școlare, după care o să purcedem la comisia care se ocupă de repartizarea copiilor. Primul copil pe listă cu litera A va veni la clasa pregătitoare A. Al doilea copil la clasa B, al treilea la C. Noi avem trei clase. Dacă se fac patru clase, al patrulea va fi la D. Al cincilea iar la A, al șaselea la B și așa mai departe. La sfârșit vom trage la sorți învățătorii care vor fi în fiecare clasă.”

În situațiile în care, într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere pentru copiii care au domiciliul în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri neocupate, se aplică criterii de departajare generale și specifice. Cele generale sunt:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/ centru de plasament;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate sau a unei surori înmatriculați în unitatea de învățământ respectivă.

În această situație, se repartizează în primul rând copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate, apoi cei care îndeplinesc două criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii.

Cât despre criteriile specifice, acestea sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte și trebuie luate în considerare după ce au fost aplicate criteriile generale.

Pentru toate detaliile privind procedura de înscriere a copiilor în clasele pregătitoare, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a pus la dispoziția părinților o linie telverde: 0800 816 021 – număr disponibil de luni până joi între orele 08:00 – 16:30, iar vineri între 08:00-14:00.

Urmăriți Impact.ro și pe