Cu cât vor fi reduse, de fapt, sporurile angajaţilor la stat în urma reformei salarizării unitare

Stan Filon 14.04.2021, 12:12
Cu cât vor fi reduse, de fapt, sporurile angajaţilor la stat în urma reformei salarizării unitare

Ministerul Muncii a elaborat un referendum care va fi discutat în ședința de Guvern de miercuri prin care se dorește reducerea sporurilor acordate bugetarilor! Așadar, ministrul Raluca Turcan pregătește o scădere a salariilor unora dintre bugetari.

Cu cât vor fi reduse, de fapt, sporurile angajaţilor la stat

Prin noul cadru legislativ, se dorește eliminarea discrepanţelor salariale existente în prezent în sistemul bugetar, restabilirea ierarhiilor funcţiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum şi între domenii de activitate, precum şi instituirea unui sistem de stimulare a performanţei. O componentă importantă o reprezintă sporurile salariale!

În memorandum se precizează că plafonarea sporurilor în prezent la 30% din suma salariilor de bază nu este aplicată pentru tot personalul bugetar, iar de aici diferențele foarte mari de salarii.Astfel, se propun o serie de principii care vor fi avute în vedere la elaborarea cadrului normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, printre acestea numărându-se :

Cu cat vor fi reduse, de fapt, sporurile angajatilor la stat
Cu cat vor fi reduse, de fapt, sporurile angajatilor la stat

Ce precizează referendumul elaborat de Ministerul Muncii

• reanalizarea coeficienţilor de ierarhizare pentru fiecare familie ocupaţională de funcţii bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu de bază, şi înmulţirea coeficienţilor cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;

• introducerea unor grile de salarizare pentru administraţia publică locală, corespunzător funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale;

• plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;

• revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :  – sporurile pentru condiţii de muncă la care expunerea la condiţii de muncă este aceeaşi, indiferent de funcţia deţinută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată; – analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menţinerea numai a celor cu adevărat relevante;

• acordarea unui spor de performanţă lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;

• implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaţionale în acelaşii timp, în scopul evitării apariţiei unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare şi al înlăturării posibilităţii contestării unor prevederi în faţa instanţelor de judecată.

”Activităţile vor demara cu consultarea ordonatorilor principali de credite”

Scopul elaborării noului cadru normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice vizează eliminarea discrepanţelor salariale existente în prezent în sistemul bugetar, restabilirea ierarhiilor funcţiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum şi între domenii de activitate, precum şi instituirea unui sistem de stimulare a performanţei. Guvernul va analiza și impactul bugetar al propunerii venite de la Miniserul Muncii.

”Faţă de cele prezentate, este necesar ca ministerele corespunzător familiilor ocupaţionale de funcţii bugetare să transmită în termen de 30 de zile, propuneri şi observaţii de îmbunătăţire a legislaţiei privind salarizarea în domeniul de competenţă, în vederea reaşezării politicilor salariale în conformitate cu principiile prezentate în acest Memorandum. Facem precizarea că activităţile vor demara cu consultarea ordonatorilor principali de credite, corespunzător familiilor ocupaţionale de funcţii bugetare, iar pe parcursul desfăşurării etapelor de lucru, se va discuta şi cu ceilalţi actori implicaţi, respectiv confederaţiile sindicale reprezentative şi structurile asociative”, se mai arată în Memorandum.

Cum s-a adaptat băiatul Flaviei Mihășan la grădiniță
Urmăriți Impact.ro și pe
Stan Filon
Mi-am dorit întotdeauna ca articolele mele să schimbe lucrurile în bine, fie că am scris despre corupția din România  sau am prezentat poveștile de viață ale unor oameni obișnuiți. Îmi...