Care este diferența între demisie și încetarea contractului de muncă prin acordul părților?  

Emanuela Pană 12.01.2023, 15:35
Care este diferența între demisie și încetarea contractului de muncă prin acordul părților?  

Una dintre expresiile pe care le auzim des, dar care sunt utilizate în mod eronat este „demisie prin acordul părților“. Astfel, se face confuzie între două dintre cele mai folosite modalităţi de încetare a contractului individual de muncă, și anume încetarea prin acordul părților și demisie. Află în rândurile de mai jos care este diferența între demisie și încetarea contractului de muncă prin acordul părților. 

Încetarea contractului de muncă prin demisie sau acordul părților. Tot ce trebuie să știi 

Confuzia între cele două modalități de încetare a contractului individual de muncă, respectiv încetarea prin demisie și încetarea prin acordul părților, și necunoașterea diferențelor dintre ele poate conduce atât la înregistrări greşite în Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor (REVISAL), cât și la pierderea în instanță a unor cazuri aparent simple. Prin urmare, se impune o clarificare. 

Potrivit art. 55 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), contractul individual de muncă poate înceta prin mai multe modalități: de drept, ca urmare a acordului părţilor sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi. În prezent, cele mai folosite modalităţi de încetare a contractului individual de muncă sunt demisia și încetarea CIM prin acordul părților. 

Citește și: Este oficial. Părinții vor putea să încheie contract de muncă cu bonele. Acte necesare

Ce înseamnă încetarea contractului de muncă prin demisie?  

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care comunică angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea preavizului (art. 81 din Codul Muncii actualizat 2022).  

Care este diferenta intre demisie si incetarea contractului de munca prin acordul partilor  
Incetarea contractului de munca prin acordul partilor vs. demisie, clarificari si diferente

Notificarea prin care salariatul îi face cunoscută angajatorului intenția de a înceta raportul de muncă trebuie să fie obligatoriu înregistrată de către cel din urmă, întrucât demisia nu presupune acordul angajatorului.  

Dacă acesta renunță la perioada de preaviz pe care angajatul trebuie să o respecte, consfințind astfel „acordul“ său în ceea ce privește demisia, asta nu înseamnă transformarea demisiei în încetare prin acord.  

Vezi și Câte zile se stă în preaviz? Care sunt prevederile din Codul Muncii

Așadar, unul dintre cele mai importante aspecte pe care salariații trebuie să le cunoască despre demisie este faptul că aceasta nu este condiționată de acordul angajatorului. Prin urmare, situațiile de tipul „angajatorul nu îmi acceptă cererea de demisie“ ori „angajatorul nu mi-a înregistrat cererea“ sunt în afara legii.  

În concluzie, atunci când demisionează, angajatul nu cere să i se dea voie să plece de la respectivul loc de muncă, ci are dreptul să facă asta în virtutea libertății muncii. Odată depusă demisia, angajatorul este obligat să o înregistreze.  

Ce presupune încetarea contractului de muncă prin acordul părților? 

Încetarea contractului de muncă prin acordul părților reprezintă o modalitate rapidă și simplă de a înceta un contract de muncă și are temeiul legal la art. 55 lit. b din Codul Muncii. În acest caz, inițiatorul poate fi atât salariatul, cât și angajatorul. Însă, de cele mai multe ori, salariatul este cel ce solicită încheierea contractului de muncă la o anumită dată, printr-o simplă cerere adresată angajatorului.  

De menționat că această modalitate de încheiere a contractului de muncă nu este afectată de un termen de preaviz. Prin urmare, contractul de muncă poate înceta chiar în ziua următoare sau, poate, peste trei luni. Însă, pentru a preveni abuzurile sau pentru a avea dovada înaintării cererii de încetare a contractului de muncă prin acordul părţilor, se recomandă ca angajatul să facă cererea în dublu exemplar. Un exemplar va merge la angajator, iar celălalt va rămâne la el. 

Vezi și Angajații care au fost în șomaj tehnic au dreptul să demisioneze? Ce spune legea

Un element-cheie în ceea ce privește încetarea CIM prin acordul părților îl reprezintă faptul că angajatorul, fie prin reprezentantul legal, fie prin superiorul ierarhic al salariatului în cauză, va scrie pe cerere menţiunea „DE ACORD“, alături de semnătură, numele în clar şi ştampila societăţii.

Care este diferența între demisie și încetarea contractului de muncă prin acordul părților? 

Așadar, nu există ideea de demisie prin acordul părților. Există demisie și există încetarea contractului de muncă prin acordul părților – ambele ducând la rezilierea contractul de muncă, împreună cu concedierea. Regimul lor este însă ușor diferit.

„Este foarte importantă diferența dintre încetarea unui raport de muncă ca urmare a acordului de voință al părților și cea care intervine în urma voinței unilaterale a uneia dintre părți.

Deși efectul direct este același, respectiv încetarea contractului individual de muncă, procedura pe care părțile sunt obligate să o respecte este diferită, iar efectele indirecte sunt la rândul lor determinate de modul în care s-a stins raportul de muncă“, explică consilierul juridic specializat în relații de muncă, Dan Năstase, conform avocatnet.ro.

La încetarea prin acord, părțile convin asupra termenilor în care ia sfârșit raportul de muncă. În primul rând, se decide data la care se încheie contractul, adică de când salariatul nu mai vine la muncă.

Lucrurile stau ușor diferit la demisie, deoarece angajatul nu poate să plece întotdeauna chiar în ziua în care își dorește. Motivul este simplu: dacă există prevăzut un termen de preaviz, acesta trebuie respectat.

„Codul Muncii nu impune o perioadă minimă în privința preavizului în cazul demisiei și nu numai că nu vorbim de o perioadă minimă, ci putem spune că nu impune o astfel de perioadă, lăsând părțile să negocieze și stabilească acest lucru de comun acord.

Cu alte cuvinte, dacă părțile negociază și stabilesc că nu va exista o perioadă de preaviz în cazul demisiei, ea nu este impusă de Codul muncii și putem avea un preaviz cuprins între 0 și 20 sau 45 de zile lucrătoare, după caz“, mai spune consilierul juridic, potrivit sursei citate.

Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...