Subiecte simulare BAC 2021 la istorie. TEST cu 10 întrebări dintre cele primite de elevii de a XII-a

Daria Petrescu, Diana Timișoreanu 24.03.2021, 10:46
Subiecte simulare BAC 2021 la istorie. TEST cu 10 întrebări dintre cele primite de elevii de a XII-a

Marți, 23 martie, elevii de clasa a XII-a au susținut simularea la BAC, la istorie. Aceasta este o probă obligatorie a profilului uman. La scurt timp după susținerea probei, s-au afișat și subiectele pe care elevii le-au avut de rezolvat. Pentru cei care nu știu, iată un test cu 10 întrebări, pe care adolescenții l-au primit pe foaia de examen.

Subiecte simulare BAC 2021 la istorie. Subiectul 1- TEST cu 10  întrebări primite de elevii din clasa a XII-a

A .„Tratatul de la Paris, […] semnat la 30 martie 1856, a influențat în mod decisiv dezvoltarea politică a Moldovei și a Țării Românești. Cu toate că au rămas sub suzeranitatea otomană, țările beneficiau, de data aceasta, de protecția colectivă a Puterilor […].

Toți semnatarii,inclusiv Imperiul Otoman, au recunoscut independența administrativă a Principatelor, dreptul fiecăruia de a deține o armată națională, de a emite legi și de a se angaja în mod liber în comerțul cu alte state.

Marile Puteri […] au creat o comisie specială de investigații și au dat instrucțiuni ca aceasta să se ducă la București, să strângă informații și să formuleze recomandări cu privire la forma viitoare de guvernământ a Principatelor.

Îndepărtându-se în modizbitor de la modul lor obișnuit de a trata Principatele, Puterile au prevăzut alegerea unei adunări consultative speciale, o așa numită adunare ad-hoc, în fiecare Principat, menită să facă cunoscută opinia românilorcu privire la toate problemele importante.

Toate informațiile adunate în felul acesta urmau să fie prezentate unei conferințe a Marilor Puteri, la Paris […].

Tratatul de la Paris […] a marcat un progres semnificativ în ambele direcții pentru căa redefinit relația dintre Puteri și ImperiulOtoman prin abordarea problemelor românești ca distincte de alte aspecte ale Chestiunii Orientale, ceea ce a subminat pretențiile că Principatele ar fi părți integrante ale Imperiului Otoman.”(K. Hitchins, Românii 1774)

Textul B

B.„Din primăvara anului 1857, în Moldova, Costin Catargiu, ministrul de Interne al caimacamului, a trecut la acţiuni dure împotriva mişcării unioniste […]. Manifestațiileerau interzise, se efectuau nu numai destituiri de funcționari, dar şi arestări în rândul militanțilorunioniști, exista o adevărată atmosferă de teroare […], iar, în paralel cu blocarea activitățiiunioniștilor, se desfășurao campanie de strângere silită a semnăturilor pe petiţii separatiste.

Pentru a pune capăt acestei stări de lucruria fost trimisă la Bucureşti o delegație[…] care s-a bucurat de o întâmpinare entuziastă din partea locuitorilor Țării Românești.

Sosiţi la Bucureşti, ei au determinat Comisia de informare a puterilor garante, ai cărei membrii îşi începuseră activitateaîn Principate, să delege o parte din membrii ei să viziteze Moldova.

Prezenţa comisarilor a dezvăluit forţa mişcării unioniste în Moldova, mii de oameni ieşindu-le în întâmpinare. […] Cu steaguri tricolore, manifestând entuziasm, […] moldovenii şi-audezvăluit măsura în care erau susținătorii programului unionist. Sub această impresie şi asaltaţi de reclamații, comisarii au cerut caimacamului Vogoridi să pună capăt acţiunilor împotriva cărora protestele fuseseră unanime. ”(Istoria românilor)

TEST istorie:

1.Numiți puterea suzerană a Principatelor Române, precizată în primul text

2.Precizaţi, din textul al doilea, o informație referitoare la comisarii puterilor garante

3.Menționați două spații istorice sud-carpatice precizate în:

-sursa A

-sursa B

4.Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că manifestațiile unioniștilor sunt interzise.

5.Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A. Apoi precizați rolul fiecăreia dintre aceste informaţii:

-cauză

– respectiv efect

6.Prezentați alte două acțiuni desfășurate de români în deceniile cinci -șase ale secolului al XIX-lea pentru constituirea statului român modern, în afara celor la care se referă la sursa A sau B.

7.Menționați o caracteristică a Constituției din 1866.

8.Elaboraţi un eseu despre ideologii şi practici politice în secolulal XX-lea

9.Precizați Constituții adoptate în România în primele patru decenii ale secolului al XX-lea. Enumerați și o caracteristică a acesteia.

10.Precizați două ideologii totalitare existente în Europa Occidentală în deceniul patru al secolului al XX-lea.

Urmăriți Impact.ro și pe