Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Ce subiecte au picat la geografie, fizică, chimie și informatică

Badea Violeta 22.06.2022, 11:38

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Miercuri, pe data de 22 iunie 2022, absolvenții claselor a XII-a au susținut probă scrisă la alegere a profilului și specializării. În funcție de profil, elevii au optat pentru una din următoarele materii: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică. Impact.ro vă prezintă subiectele care le-au picat candidaților!

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Ce le-a picat elevilor

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Astăzi, pe 22 iunie 2022, elevii claselor a XII-a au dat proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Ca de fiecare dată, Impact.ro vă dezvăluie ce le-a picat candidaților.

Absolvenții liceelor cu profilul Umanist, specializările filologie și științe sociale, au putut alege între geografie, logică și argumentare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, în timp ce elevii cu profilul Real, specializările matematică-informatică și științele naturii, au putut opta pentru fizică, chimie, biologie și informatică.

Subiecte Bacalaureat 2022 la Geografie

În momentul în care reprezentanții Ministerului Educației vor publica subiectele pe edu.ro, acestea vor fi actualizate și pe Impact.ro. După cum se știe deja, proba la Geografie este structurată în trei subiecte, după cum urmează:

 • Subiectul I – verifică cunoștințele din sfera geografiei Europei
 • Subiectul al II lea – structurat pe conținuturile din geografia României
 • Subiectul al III lea – solicită conținuturi atât din geografia Europei, cât și din geografia României

Subiecte Bacalaureat 2022 la Logică și argumentare

La fel ca și în cazul subiectelor de la Geografie, Impact.ro le va publica și pe cele de Logică și argumentare. Programa acestei materii arată în felul următor:

1. Societate, comunicare şi argumentare

Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor:

– Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni); raporturi între termeni
– Propoziţii: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de propoziţii categorice; raporturi între propoziţii categorice
– Raţionamente: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de raţionamente
– Definirea şi clasificarea: caracterizare generală; corectitudine în definire şi clasificare

2. Tipuri de argumentare

– Deductivă: argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea); silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea validităţii prin metoda diagramelor Venn); demonstraţia
– Nedeductivă: inducţia completă; inducţia incompletă

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere
Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere

Subiecte Bacalaureat 2022 la Psihologie

Conform celor de la Ministerul Educației, programa la psihologie pentru Bacalaureat 2022 este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal.

Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

Subiecte Bacalaureat 2022 la Economie

Programa pentru Economie Bacalaureat 2022 a fost elaborată de Ministerul Educației încă de anul trecut și este publicată pe edu.ro. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza acesteia.

 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice
 • Caracterizarea agenţilor economici (consumatori şi producători), ca purtători ai cererii şi ofertei pe piaţă
 • Caracterizarea pieţei din perspectiva dinamicii economice
 • Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în economia de piaţă
 • Interpretarea rezultatelor evaluării fenomenelor şi proceselor economice

Programă Economie:

1. Consumatorul şi comportamentul său raţional

– Nevoi şi resurse

– Cererea

– Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

2. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional

– Proprietatea şi libera iniţiativă

– Oferta

– Factorii de producţie şi combinarea acestora

– Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

3. Piaţa -întâlnire a agenţilor economici

– Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă

– Mecanismul concurenţial

– Forme ale pieţei: Piaţa monetară

Subiecte Bacalaureat 2022 la Sociologie

Impact.ro va publica subiectele care au picat azi la proba la alegere și baremele de corectare, imediat ce acestea vor fi accesibile. Programa la Sociologie este următoarea:

Competențe de evaluat

 • Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare sociologică în analizarea unor fenomene şi procese sociale
 • Analizarea rolului şi stadiilor socializării
 • Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale
 • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică sociologică

Domenii de conținut

 • Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării sociologice
 • Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigaţiei sociologice
 • Societatea şi viaţa socială
 • Structura socială: status şi rol; relaţii sociale; grupuri sociale; grupuri mici
 • Instituţii şi organizaţii sociale: familia, şcoala, biserica, statul; partidele politice, ONG-urile
 • Socializarea: rol, stadii

Subiecte Bacalaureat 2022 la Filosofie

Impact.ro va publica subiectele care au picat azi la proba la alegere și baremele de corectare, imediat ce acestea vor fi accesibile. Programa la Filosofie este următoarea:

Competențe de evaluat

 • Precizarea semnificaţiei filosofice a unor concepte
 • Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi argumentelor cu care este susţinută soluţia
 • Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere filosofice, a premiselor şi a consecinţelor acestora
 • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

Domenii de conținut

 • Omul

– Problematica naturii umane

– Sensul vieţii

 • Morala

– Teorii morale

– Probleme de etică aplicată

 • Politica

– Libertate şi responsabilitate social-politică

– Egalitate şi dreptate

– Teorii politice moderne și contemporane

 • Cunoașterea

– Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr

– Adevăr şi eroare

Subiecte Bacalaureat 2022 la Fizică

Impact.ro va publica subiectele care au picat azi la proba la alegere și baremele de corectare, imediat ce acestea vor fi accesibile. Programa la Fizică poate fi consultată pe edu.ro.

Rezultatele la Bac la fizică 2022 urmează să fie afișate pe data de 27 iunie, la fel ca și la celelalte examene. Tot începând din 27 iunie, până la ora 18:00, se pot depune contestațiile.

Subiecte Bacalaureat 2022 la Chimie

Impact.ro va dezvălui subiectele care au picat miercuri, 22 iunie, la proba la alegere și baremele de corectare, imediat ce acestea vor fi accesibile. Programa la Chimie poate fi consultată pe edu.ro.

Rezultatele la Bac la chimie 2022 urmează să fie afișate pe data de 27 iunie, la fel ca și la celelalte examene. Tot începând din 27 iunie, până la ora 18:00, se pot depune contestațiile.

Subiecte Bacalaureat 2022 la Biologie

Impact.ro va actualiza subiectele care au picat azi, 22 iunie, la proba la alegere și baremele de corectare, imediat ce acestea vor fi accesibile. Programa la Biologie poate fi consultată pe edu.ro.

Rezultatele la Bac la chimie 2022 urmează să fie afișate pe data de 27 iunie, la fel ca și la celelalte examene. Tot începând din 27 iunie, până la ora 18:00, se pot depune contestațiile.

Subiecte Bacalaureat 2022 la Informatică

Impact.ro va publica subiectele care au picat miercuri, 22 iunie, la proba la alegere și baremele de corectare, imediat ce acestea vor fi accesibile. Programa la Informatică poate fi consultată pe edu.ro.

Rezultatele la Bac la chimie 2022 urmează să fie afișate pe data de 27 iunie, la fel ca și la celelalte examene. Tot începând din 27 iunie, până la ora 18:00, se pot depune contestațiile.

Urmăriți Impact.ro și pe