Strategia USR pentru „schimbarea la față” a Bucureștiului, orașul cu 7 primari: cum vrea partidul să reorganizeze Capitala

Ciprian Ioana 24.07.2019, 15:29
Strategia USR pentru „schimbarea la față” a Bucureștiului, orașul cu 7 primari: cum vrea partidul să reorganizeze Capitala

USR București a venit cu o strategie pentru „schimbarea la față” a Bucureștiului, într-o manieră radicală. Documentul a fost pus în dezbatere publică și prevede o reorganizarea totală a Capitalei.

Șefa USR București, Roxana Wring, a venit cu o strategie de reorganizare administrativă a Capitalei și a zonelor din jurul Bucureștiului. Propunerea vizează mai multe strategii care modifică în mod radical cel mai mare oraș al României.

Practic, documentul prevede, între altele, desființarea sectoarelor și, implicit, a primăriilor, înlocuirea lor cu 20 de districte care să nu fie conduse de edili și crearea unei așa-numite Zone Metropolitane, care să cuprindă localitățile din jurul Bucureștiului, care aparțin acum de județul Ilfov.

Roxana Wring susține că s-a inspirat din administrația unor capitale mari, precum Londra, Paris sau Bruxelles.

”Actuala împărţire a Bucureștiului și relaţia administrativă cu Ilfovul sunt anacronice, ineficiente și nefuncţionale. Capitala, deși are 7 primari, este de fapt un oraș „al nimănui” care supravieţuiește din inerţie, care decade constant și este în pragul unei crize majore”
Document USR – strategia de reorganizare a Bucureștiului

Cum vrea USR să reorganizeze Bucureștiul

Șefa USR București știe că reorganizarea unui oraș atât de mare nu este ușoară și implică multe modificări legislative. Roxana Wring notează că proiectul poate fi pus în practică numai dacă sunt modificate mai multe legi în Parlament (începând de la legislaţia privind administraţia până la legislaţia electorală).

Vor fi necesare, de asemenea, analize și studii detaliate (de exemplu, studii demografice și urbanistice pentru „decuparea” exactă a districtelor). O astfel de reformă administrativă nu poate avea loc mai devreme de anul 2024.

Cât despre localitățile din Ilfov, care ar urma să devină parte din Zona Metropolitană, acestea sunt în prezent, potrivit USR, cartiere dormitor pentru București, slab conectate la infrastructura rutieră, fără conexiuni de transport public și fără servicii publice optime în materie de educaţie, sănătate, cultură și recreere.

Cinci localităţi din judeţul Ilfov și‐au dublat sau triplat numărul populaţiei în ultimii 10 ani (Bragadiru, Stefăneștii de Jos, Chiajna, Popești‐Leordeni, Corbeanca), dar calitatea serviciilor și a mediului urban nu a crescut în același ritm. A crescut însă tendinţa bucureștenilor de a se muta în judeţul Ilfov, punând și mai multă presiune pe o infrastructură mult rămasă în urmă.

Câteva puncte din strategia USR de reorganizare a Bucureștiului:

1. Bucureștiul se va reorganiza în 20 districte. Se vor desființa administrațiile de sector și se va pune punct acestei anomalii în care același oraș are 7 primării și 7 bugete.

– Districtele vor fi unități administrative funcționale, fără personalitate juridică proprie, în cadrul Municipiului București, al căror scop este să aducă decizia și acțiunea edilitară mai aproape de cetăţeni.

– Districtele sunt cu totul diferite de actualele sectoare nu doar prin faptul că vor fi mai mici, ci mai ales prin faptul că nu vor mai funcționa ca centre autonome de decizie sau ca enclave de putere în interiorul orașului. Nu vor avea personalitate juridică proprie, vor fi parte componentă funcțională a municipalității, nu vor mai fi suprapuneri de atribuţii și decizii unilaterale sau contradictorii. Aceste districte vor răspunde mai bine nevoilor locale pentru că vor avea dimensiuni mai mici, omogenitate mai mare, reprezentanţi mai prezenţi și mai activi în comunitate. De asemenea, ele vor fi administrate coerent și integrat la nivel de Municipiu.

– Districtele sunt formate dintr‑unul sau mai multe cartiere, grupate organic în funcţie de mai multe criterii, inclusiv demografice, urbanistice, istorice și culturale. Nu vor mai exista cazuri în care același cartier sau aceeași zonă protejată este sfâșiată între două sau mai multe sectoare.

– La nivelul fiecărui district va funcţiona un For Comunitar, structură consultativă cetăţenească deschisă, la ședinţele căreia pot participa reprezentanţi ai grupurilor civice, ai asociaţiilor de proprietari și locuitorii din district. Ședinţele acestui For Comunitar vor fi lunare, iar prezenţa consilierilor municipali aleși în districtul respectiv este obligatorie, sub sancţiunea pierderii mandatului. Rolul acestui For este să păstreze o legătură reală cu întreaga comunitate și să ducă decizia cât mai aproape de cetățeni.

– O parte din activităţile de natură executivă ale Primăriei Municipiului București vor fi realizate la nivel districtual, prin intermediul unui aparat administrativ dedicat. Asta nu înseamnă că districtele vor fi ordonatori principali de credite. Ele nu vor avea buget propriu și nu vor încasa taxe. Ele doar vor cheltui în limitele unui mandat dat de Municipiu anumite sume alocate pentru nevoile comunității, legate de infrastructura educațională, spații verzi de proximitate, piețe, informare etc.

2. La nivel municipal, vor fi redefinite ariile de competență pentru Primăria Capitalei și Consiliul General.

– Consiliul Municipal (actualul Consiliu General) va fi format din 60 de membri, câte 3 consilieri aleși pentru fiecare dintre cele 20 de districte. Consilierii municipali vor fi astfel mai legați de comunitatea locală, iar activitatea lor va fi să păstreze o legătură funcțională cu cetăţenii și să supravegheze activitatea structurilor executive ale Municipiului București.

– Primarul Municipiului Bucureștiului ar trebui ales prin vot direct în două tururi de scurtin. El își va forma o echipă executivă de 5 directori cu atribuţii strategice și de implementare în domeniile: Finanţe (incluzând aici finanţe locale și investiţii), Mobilitate (transport public, transport alternativ și integrare cu infrastructura mare: metrou, aeroporturi, centură etc.), Dezvoltare urbană (locuire, spaţii publice, mediu, patrimoniu construit), Social (infrastructuri școlare și spitalicești, servicii sociale), Cultură și sport (act cultural și manifestări sportive, infrastructura specifică).

– Municipalitatea, prin Consiliu sau prin Primărie, după caz, va asigura planificarea, coordonarea și supravegherea activității administrative la nivel de district, astfel încât orașul să se dezvolte echilibrat și coerent.

3. La nivel metropolitan, se va înființa Zona Metropolitană București, care va include Capitala și localităţile din fostul judeţ Ilfov. Administrația Ilfovului va fi desființată, iar localitățile din jurul Bucureștiului vor fi integrate în Zona Metropolitană.

– Va exista o Administrație Metropolitană (similară cu Greater London, Grand Paris, Bruxelles Capitale) cu rol de structură de cooperare între București și unităţile administrativ teritoriale de pe raza fostului judeţ Ilfov, cu atribuţii în domenii cheie pentru dezvoltare: transport, locuire, economie, mediu.

– Această Administrație va fi condusă de un Consiliu Metropolitan și de un Administrator. Consiliul va fi format din 20 reprezentanţi ai Municipiului București și 10 reprezentanţi ai localităţilor din fostul judeţ Ilfov. Iar administratorul va fi propus de Primarul Capitalei și votat de Consiliul Metropolitan.

– Ideea de bază este ca deciziile ce afectează deopotrivă Bucureștiul și localitățile învecinate să fie luate de reprezentanți ai tuturor comunităților direct interesate. Până acum, Bucureștiul lua de unul singur decizii ce afectau Ilfovul, la fel cum Ilfovul lua de unul singur decizii de afectau Capitala. Exemplele cartierelor de blocuri care sugrumă periferia orașului este doar una dintre consecințele acestei realități. Același lucru se întâmplă și cu utilitățile, și cu transportul public, și cu salubrizarea.

Gabriela Cristea se poate considera o norocoasă
Urmăriți Impact.ro și pe