Model de plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Daria Petrescu 11.04.2021, 18:40
Model de plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Atunci când vine vorba despre copiii cu dizabilități, lucrurile devin sensibile, însă, în ultimii ani, specialiștii au dezvoltat mai multe activități care să îi ajute pe aceștia. Astfel, integrarea acestora în societate a devenit mult mai ușoară, odată cu apariția unor planuri de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități. Pentru a vă face o idee despre ce este vorba și pentru a vă ușura munca, vă prezentăm mai jos, un model de plan de acțiune, pentru integrarea acestor copii speciali.

Model de plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea strategică. În ultimii ani, aceste modele de planuri de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități, nu s-au schimbat foarte mult. Ele cuprind aceleași lucruri esențiale, pentru ca acești copii să aibă parte de o dezvoltare sănătoasă și activități de integrare cât mai ușoare. Iată mai jos, un astfel de model:

Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei

În scopul sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice – incluzând formarea cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică

. Cu toate acestea, diverse evaluări şi studii efectuate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte organisme au condus la concluzia necesităţii extinderii în continuare a măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale, incluzând printre altele formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine şcolile din învăţământul de masă pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale.

O primă pregătire trebuie asigurată pentru:

-Cadrele didactice, care trebuie să dezvolte competenţe profesionale necesare pentru a lucra cu elevi cu nevoi educaţionale speciale;

– Părinţii elevilor pentru a sprijini copii lor în dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv;

– Elevii pentru a dezvolta o sentimente de toleranţă, înţelegere şi sprijin;

-Conducerea unităţilor de învăţământ pentru construcţia unui mediu educaţional incluziv;

-Dezvoltarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficienţe

Este foarte important ca școala respectivă să dezvolte astfel de activități pentru copiii cu nevoi speciale. Aceștia vor fi sprijiniți pe măsură. Trebuie să știți că,  pentru educaţie remedială, programe după ore, educaţie inclusivă etc. De asemenea, este nevoie de asigurarea unui număr sporit de cadre didactice suport şi personal didactic auxiliar de sprijin;

Integrarea şcolară a copiilor cu nevoi educaţionale speciale este asigurată prin următoarele forme:

-în unităţi de învăţământ dedicate integral educaţiei şi formării profesionale a copiilor cu nevoi educaţionale speciale

-clase pentru copii cu nevoi educaţionale speciale organizate în unităţi ale învăţământului de masă (învăţământ special parţial integrat);

-grupe  organizate în unităţile învăţământului de masă . Este vorba despre învățământ total specializat.

Pentru a sprijini procesul de integrare au fost aplicate o serie de măsuri, cum ar fi:

-Transformarea anumitor şcoli speciale în şcoli resursă pentru învăţământ integrat;

-Elaborarea şi implementarea programului naţional O şcoală pentru fiecare privind informarea, conştientizarea şi pregătirea şcolilor şi comunităţilor pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale;

-Elaborarea cadrului legal specific pentru a sprijini procesul de integrare.

-Formare specifică pentru inspectorii de învăţământ primar, cadrele didactice şi didactice auxiliare din învăţământul primar şi pentru psihopedagogii lucrând pentru comisiile pentru protecţia copilului subordonate consiliilor judeţene;

-Elaborarea de materiale educaţionale şi materiale pentru sprijinirea unei educaţii inclusive în cooperare cu UNICEF;

 

 

Urmăriți Impact.ro și pe