Guvernul a decis! Ce măsuri se prelungesc până la sfârșitul anului din cauza epidemiei cu noul Coronavirus

Iancu Andreea 25.09.2020, 11:01
Guvernul a decis! Ce măsuri se prelungesc până la sfârșitul anului din cauza epidemiei cu noul Coronavirus

Pandemia de coronavirus a dus la decizii și măsuri drastice din partea autorităților. Astfel, Guvernul a decis ce măsuri se prelungesc până la finalul anului din cauza epidemiei. Toate acestea sunt menite să asigure toate instrumentele pentru combaterea îmbolnăvirilor cu Covid-19, dar și tratarea pacienților infectați.

Ce a decis Guvernul cu privire la prelungirea unor măsuri până la finalul anului, în contextul pandemiei

În ședința organizată joi seara, 24 septembrie, guvernanții au hotărât prelungirea unei serii de măsuri în contextul pandemiei. Astfel, acestea vor fi valabile până pe data de 31 decembrie 2020, dat fiind contextul epidemiologic în care ne aflăm.

”Guvernul României a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative. Actul normativ prevede prelungirea până la sfârşitul anului a unor măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu un impact pozitiv în limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi care au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020”, anunţă Executivul după şedinţa de joi, potrivit Agerpres.

Așadar, o parte dintre aceste măsuri privesc acordarea de servicii medicale și medicamente pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României. Totodată, bugetul FNUASS urmează să acopere serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor de Covid-19, dar și complicațiile acestora. De asemenea, potrivit OUG, casele de asigurări de sănătate pot contracta întreaga sumă pentru serviciile medicale spitalicești de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Ce măsuri a prelungit Guvernul până la sfârșitul anului din cauza epidemiei cu noul Coronavirus
Ce măsuri a prelungit Guvernul până la sfârșitul anului din cauza epidemiei cu noul Coronavirus

Beneficiile acordate pacienților români până la finalul anului

  • Actul normativ stabilește că pacienții pot beneficia în continuare de consultații la distanță, folosind alte mijloace de comunicare.
  • Tot medicii de familie, în cazul bolnavilor cronici, pot prescrie acestora medicamentele din lista restricționată utilizând denumirile comune internaționale.
  • De asemenea, se păstrează valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialități clinice al căror termen de valabilitate expira până la data de 31 decembrie. Printre acestea se numără inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, recomandărilor medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum şi a deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.
  • OUG prevede și suplimentarea sumelor contractate de casele de asigurări cu furnizorii de servicii paraclinice pentru pacienții care au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Astfel, investigațiile paraclinice de după externarea din spital a bolnavilor dar și serviciile de îngrijire la domiciliu vor primi sume suplimentare.
  • Se menține modalitatea de decontare lunară pentru spitalele care furnizează servicii medicale, în regim de spitalizare continuă, fără regularizarea trimestrelor II, III şi IV.
  • Decontarea serviciilor medicale pentru unitățile sanitare în asistența medicală primară și ambulatoriu de specialitate la nivelul activității realizate efectiv, dar nu mai mult de 8 consultații pe oră pentru fiecare medic.
  • Se prelungește decontarea serviciilor medicale acordate de sanatorii și secțiile sanatoriale din spitale dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate. În situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III şi IV.
  • Se menține alocarea în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.
  • Totodată, se impune şi menţinerea aplicabilităţii măsurilor instituite de către puterea legislativă prin Legea nr. 179/2020.