Consiliul European a adoptat noile norme privind eurovinieta. Ce reprezintă acest moment pentru transportatori

Bogdan Bârliga 16.11.2021, 12:06
Consiliul European a adoptat noile norme privind eurovinieta. Ce reprezintă acest moment pentru transportatori

Consiliul European a avizat noile norme privind taxarea rutieră prevăzute în Directiva privind eurovinieta pentru a stimula desfășurarea de operațiuni de transport mai puțin poluante.

Legislația revizuită include un nou sistem de abordare a emisiilor de CO2 pentru a reduce amprenta de carbon a transporturilor rutiere.

Normele comune prevăzute în Directiva privind eurovinieta

Taxarea rutieră este o opțiune națională în Uiunea Europeană, statele membre putând alege să o introducă sau nu pe teritoriul lor. Totuși, în cazul în care aleg să perceapă taxe, ele trebuie să respecte anumite norme comune prevăzute în Directiva privind eurovinieta.

Scopul constă în asigurarea faptului că impunerea taxelor rutiere nu discriminează traficul internațional și nu conduce la denaturarea concurenței între operatorii de transport.

În mai 2017, Comisia a prezentat propunerea de revizuire a Directivei privind eurovinieta, ca parte a primului pachet privind mobilitatea.

În data de 9 noiembrie Consliul European a fost de acord cu introducerea unor norme mai stricte și mai cuprinzătoare privind taxarea rutieră pentru vehiculele comerciale.

Care sunt noile norme cuprinse în Directiva privind eurovinieta

În primul rând va fi introdus un nou instrument la nivelul UE pentru a varia taxele de utilizare a infrastructurii și taxele de utilizare pentru vehiculele grele în funcție de emisiile de CO2. Variația se va baza pe standardele existente în materie de emisii de CO2.

Noul instrument se va aplica doar în cazul camioanelor mari, dar poate fi extins treptat la alte tipuri de vehicule grele.

O altă prevedere foarte importantă trecerea la alt sistem de taxare: vinietele bazate pe durată pentru vehiculele grele vor fi eliminate treptat din rețeaua centrală TEN-T în termen de opt ani de la intrarea în vigoare a directivei. Acest lucru înseamnă că se va trece de la taxarea temporară la cea pe numărul de kilometri parcurși.

Drumurile care fac obiectul eliminării treptate reprezintă principalele rute pe care se derulează cea mai mare parte a tranzitului internațional al vehiculelor comerciale. Statele membre pot continua să aplice viniete pe alte părți ale rețelelor lor.

Taxarea costurilor externe pentru poluarea atmosferică va deveni obligatorie pentru vehiculele comerciale grele după o perioadă de tranziție de patru ani, în cazul în care se aplică taxe de trecere. Cu toate acestea, statelor membre li se va permite să nu aplice această taxă, după notificarea Comisiei, în cazul în care aceasta ar conduce la o deviere a traficului care ar avea consecințe negative nedorite.

Statele membre vor utiliza veniturile generate de taxele de congestionare opționale sau de echivalentul lor ca valoare financiară pentru a soluționa problemele de congestionare sau pentru a dezvolta în general transporturile și mobilitatea durabile.

De când se aplică noile reguli pentru Directiva privind eurovinieta

Avizarea noilor norme privind taxarea rutieră înseamnă adoptarea de către Consiliul European a acestora în primă lectură. Actul legislativ trebuie acum să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.

Directiva privind eurovinieta va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani de la intrarea în vigoare a directivei pentru a include dispozițiile în legislația lor națională.

Urmăriți Impact.ro și pe