Ce este contractul de drepturi de autor și cum se impozitează aceste venituri. Ce prevede legea

Emanuela Pană 12.08.2022, 18:39
Ce este contractul de drepturi de autor și cum se impozitează aceste venituri. Ce prevede legea

Ce este contractul de drepturi de autor și cum se impozitează. Contractul de drepturi de autor se adresează în special tinerilor antreprenori, întrucât firmele nu mai sunt nevoite să plătească taxele și impozitele la stat pentru beneficiar. Practic, companiile economisesc niște bani pe care îi pot investi în altă direcție. Ce este contractul de drepturi de autor și prin ce se diferențiază de contractele de muncă, în continuare.

Ce este contractul de drepturi de autor, prin ce se diferențiază de contractele de muncă și cum se impozitează

Un angajat poate să aibă un număr nelimitat de contracte de colaborare pe drepturi de autor, ceea ce reprezintă un alt avantaj major. Contractul de drepturi de autor se încheie și se supune regulilor stabilite prin Legea 8/1996, cu modificările ulterioare.

Pe scurt, drepturile de autor reprezintă acele drepturi pe care le deține o persoană pentru prestarea anumitor activități intelectuale ce rezultă din realizarea unor lucrări unice și inovații.

Ce prevede Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

 1. a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
 2. b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;
 3. c) compozițiile muzicale cu sau fără text;
 4. d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;
 5. e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;
 6. f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
 7. g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
 8. h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
 9. i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

Ce este contractul de drepturi de autor

Contractul de drepturi de autor este unul dintre cele mai folosite tipuri de relații contractuale în baza cărora tinerii antreprenori și jurnaliștii își desfășoară activitatea. Cesiunea drepturilor de autor se diferențiază de contractele de muncă prin regimul juridic, total diferit aplicabil fiecărui tip de contract.

Mai exact, unui angajat cu contract de muncă i se aplică legislația muncii, iar celui care lucrează în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor i se aplică, în primul rând, regulile speciale referitoare la cesiunea acestor drepturi.

Pentru a înțelege mai bine ce sunt drepturile de autor, gândește-te la ele ca la o formă de protecție a lucrărilor originale ale unui autor, garantată prin lege. Acestea acoperă atât lucrările publicate, cât și pe cele nepublicate. După cum menționam și mai sus, drepturile de autor sunt asociate cu: descoperiri științifice, compoziții muzicale, fotografice, literare, cinematografice și arhitecturale, picturi, cursuri, cărți și chiar și cu realizarea de jocuri video sau a unui software.

Veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală fac parte din categoria veniturilor din activităţi independente, principalele categorii de drepturi de proprietate intelectuală fiind: drepturi de autor şi servicii conexe, brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice şi know how.

În ceea ce privește proprietățile intelectuale, există două mari ramuri:

 1. Drepturi de autor asociate cu orice proprietate artistică, literară sau științifică, care include producerea de materiale fotografice, literare, cinematografice, arhitecturale, opere muzicale ori cu realizarea materialelor scrise, a ilustrațiilor și hărților sau a descoperirilor științifice și a programelor tehnologice;
 2. Drepturile obținute prin certificare, pentru proprietatea industrială acordată în urmă brevetarii și înregistrării unor mărci unice.

Cum se impozitează veniturile generate din drepturi de autor

Veniturile realizate din drepturi de autor se impozitează în moduri diferite, în funcție de partea contractantă ce se obligă la plata impozitului, după cum urmează:

 • Cu reținere la sursă – în cazul în care obligațiile sunt achitate de cel care procură serviciul, nu de cel care îl prestează. Vorbim în special despre firmele care contractează mai mulți colaboratori, plătind contribuțiile pentru aceștia. Astfel, entitatea care se ocupă de plata drepturilor de autor trebuie să calculeze și să achite impozitul și contribuțiile sociale care corespund bugetului de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-au reținut taxele;
 • Venituri încasate din activități independente – în cazul în care cel care prestează serviciul înregistrează venituri substanțiale din mai multe surse, ținându-și propria contabilitate și plătind singur contribuțiile la stat. În situația dată, reținerea impozitului din venit se face prin depunerea de către persoana fizică a Declarației Unice, până pe 15 martie a anului următor pentru care se plătește contribuția respectivă.

Impozitul reprezintă 10% din venitul net acumulat

Impozitul datorat se reține direct la sursă, ceea ce înseamnă că se plătește automat în momentul plății veniturilor cuvenite, în conformitate cu prevederile contractuale. Merită precizat că persoanele cu handicap sever sunt exceptate de la plata acestui tip de impozit.

Ce este contractul de drepturi de autor si cum se impoziteaza
Cum se impoziteaza contractul de drepturi de autor

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut, de către plătitorii venitului, persoaje juridice sau alte entități cu bligația de a conduce evidența contabilă.

Acum că am stabilit cum se determină venitul net (venit brut – cheltuiala forfetara de 40%), menționăm că impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitori la momentul achitării veniturilor.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se declara în Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Ce este contractul de drepturi de autor și ce contribuții sociale se plătesc

Dacă dintr-un singur contract de drepturi de autor rezultă venituri anuale ce depășesc plafonul celor 12 salarii minime brute, atunci taxele reținute vor fi în valoare de 10% din venitul net, la care se adugă contribuțiile sociale:

 • CAS (contribuția la pensii) – 25%;
 • CASS (contribuția la sănătate) – 10%.

În cazul în care prestatorul de servicii depășește acest prag pentru mai multe contracte, contribuțiile sociale vor fi achitate de către o singură firmă – cea desemnată de contribuabil, prin depunerea Declarației 112 de către plătitorul desemnat.

Dacă o persoană încasează venituri din drepturi de autor de la mai multe firme și niciuna dintre aceste colaborări nu îi aduce o sumă anuală echivalentă cu pragul minim, dar valoarea cumulată a veniturilor depășește plafonul respectiv, atunci aceasta trebuie să depună Declarația Unică și să achite taxele aferente până la data de 15 martie a anului pentru care se achită acea contribuție.

Conform prevederilor Codului Fiscal, în cazul salariaților și al pensionarilor, cuantumul de 10% este singurul impozit reținut pentru acest tip de venituri.

Avantaje și dezavantaje ale obţinerii veniturilor pe baza drepturilor de autor

Principalele avantaje ale obținerii veniturilor pe baza drepturilor de autor sunt:

 • nu este necesară o formă de organizare specifică (PFA sau SRL) ori existența capitalului social;
 • singurele obligații între plătitorul și beneficiarul de venit sunt cele care rezultă din clauzele contractuale;
 • pot fi încheiate contracte de drepturi de proprietate intelectuală cu un număr nelimitat de beneficiari;
 • gestionarea taxelor şi contribuţiilor nu este deloc complicată;
 • justificarea folosirii banilor încasaţi nu este necesară.

Principalele dezavantaje ale obținerii veniturilor pe baza drepturilor de autor sunt:

 • contractele de drepturi de proprietate intelectuală sunt încheiate, de multe ori, pentru activităţi unice, nerepetitive, de unde rezultă că veniturile lunare nu sunt constante;
 • nu orice venit poate fi încasat pe baza contractelor de drepturi de autor, ci doar cele care se încadrează în prevederile Legii 8/1996;
 • proceduri;
 • semnarea contractului de cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • înregistrarea fiscală la ANAF;
 • impozite.
Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...