Câte zile de concediu de odihnă am dreptul pe lună. Tot ce trebuie să știe angajații români

Emanuela Pană 05.06.2022, 14:45
Câte zile de concediu de odihnă am dreptul pe lună. Tot ce trebuie să știe angajații români

Câte zile de concediu de odihnă am dreptul pe lună, dar pe an. Concediul de odihnă reprezintă cea mai așteptată perioadă din an pentru fiecare angajat, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Concediul de odihnă este un drept garantat de Codul Muncii fiecărui salariat și este plătit. Așadar, atât companiile, cât și angajații trebuie să-l respecte, pentru că nu poate fi cedat, limitat sau diminuat.

Câte zile de concediu de odihnă am dreptul pe lună. Care este metoda de calcul

Concediul de odihnă plătit anual este un drept al fiecărui salariat, garantat prin lege, și reprezintă o formă de relaxare necesară pentru a evita epuizarea fizică și psihică la locul de muncă. Modul în care se acordă zilele de concediu, cum se efectuează și cum este plătit – toate aceste informații se regăsesc în Codul Muncii (Legea 53 din 2003, cu modificările ulterioare), în contractele colective sau individuale de muncă ori în regulamentele interne ale companiilor angajatoare.

Sărbătorile legale, în care nu se lucrează, zilele libere pentru evenimente familiale deosebite sau zilele libere plătite nu sunt considerate zile de concediu de odihnă, fapt pentru care nu sunt incluse în durata acestuia. Durata efectivă a concediului se stabilește în contractul individual de muncă, în conformitate cu prevederile legale.

Concediu de odihnă, prevederi legale

Dreptul la concediu de odihnă plătit este un drept constituțional prevăzut de art. 41 al. 2 din Constituția României și garantat și prin lege organică – Codul Muncii, care prevede dreptul fiecărui angajat din România de a-și lua o perioadă de repaus (Art. 39. Principalele drepturi și obligații ale salariatului).

Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi cesionat sau limitat și nici nu se poate renunța la el. Prin urmare, dacă într-un an îți rămân zile de concediu neefectuate, atunci ele vor fi raportate pentru anul următor. De precizat că zilele de concediu raportate nu pot fi solicitate de către angajat decât în prima jumătate a anului viitor. Altfel spus, fiecare angajat trebuie să-și ia anual zilele libere de odihnă sau, în aumite cazuri, în anul următor. Zilele libere rămase nu vor fi incluse în durata concediului de anul următor.

Care este durata concediului de odihnă?

Durata minima a zilelor de concediu de care un salariat român poate beneficia este de 20 de zile lucrătoare, iar companiile au obligația să-l respecte. Potrivit art. 144 din Codul Muncii, „durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare“.

cate zile de concediu de odihna avem dreptul pe luna
Care este durata concediului de odihna

După cum aminteam și mai sus, „sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual“, după cum este stipulat în art. 145 din Codul Muncii – actul normativ care reunește normele ce constituie dreptul comun în materia raporturilor de muncă.

Câte zile de concediu de odihnă am dreptul pe lună?

Durata propriu-zisă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, conform prevederilor legale. Astfel, numărul zilelor de concediu poate depăși 20. Însă, indiferent de natura contractului, orice angajat are dreptul la minimum 20 de zile de concediu de odihnă pe an.

În acest caz, ai dreptul la 1,66 zile libere pentru o lună lucrată. Vorbim despre un concediu plătit, a cărui valoare se calculează pornind de la salariul brut. Pentru a determina valoarea unei zile de concediu, vor fi luate în calcul veniturile din ultima lună sau din ultimele 3 luni, în funcție de cum îl avantajează pe salariat.

Cine are dreptul la zile libere plătite?

La concediu de odihnă anual au dreptul toți salariații din România, însă există și câteva excepții, și anume persoanele care nu au calitate de salariați sau cele care obțin venituri din activități independente. Aceste categorii de persoane nu pot beneficia de concediu de odihnă anual.

Totodată, există și anumite categorii de persoane care beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar, de minimum trei zile lucrătoare, potrivit legii, după cum urmează:

  • salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;
  • nevăzătorii;
  • alte persoane cu handicap;
  • tinerii care au până în 18 ani.

Drepturile și obligațiile angajatului

Legea prevede că fiecare angajat are dreptul la concediu de odihnă anual, iar angajatorul nu îl poate concedia în timpul acestuia. În ceea ce-l privește pe salariat, printre obligațiile care îi revin se numără efectuarea concediul de odihnă în natură și doar în perioada în care a fost programat.

Excepție fac situațiile prevăzute clar în lege sau cazurile în care, din motive justificate și obiective, angajatul nu poate să-și ia zilele de concediu în intervalul cu pricina.

Totodată, pe lângă concediul de odihnă, angajatul mai are dreptul la concedii cu sau fără plată pentru participarea la cursuri de formare profesională sau pentru rezolvarea unor probleme personale. Durata unui astfel de concediu este stipulată în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern.

În cazul în care angajatorul nu îi respect angajatului dreptul la concediu de odihnă, cel dintâi poate face sesizare către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ulterior, poate acționa în justiție compania.

Care este metoda de calcul. La câte zile de odihnă am dreptul

Concediul de odihnă se calculează proporțional cu perioada din an pe care angajatul a lucrat-o. Angajatorii care stabilesc o durată a concediului de odihnă mai mare decât minimul prevăzut de lege au obligația să precizeze durata acestuia în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă, după caz.

De exemplu: Dacă în contract sunt prevăzute 20 de zile de concediu de odihnă/an, iar angajatul începe activitatea pe 01.04.2022, până la sfârșitul anului 2022 are dreptul la 15 zile de concediu (20 zile/12 luni = 1.66 zile pe luna *9 luni lucrate = 15 zile de concediu).

Urmăriți Impact.ro și pe