Alegeri locale 2020. Amenzi de până la 3000 de lei! Greșeala scump sancționată. Ce semnal de alarmă lansează Autoritatea Electorală Permanentă

Stan Filon / 13.09.2020, 08:50
Alegeri locale 2020. Amenzi de până la 3000 de lei! Greșeala scump sancționată. Ce semnal de alarmă lansează Autoritatea Electorală Permanentă

Președinții secțiilor de votare de la alegerile locale 2020 au fost aleși. Sîmbătă au avut loc, la sediile birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi din Bucureşti, şedinţele publice pentru desemnarea prin tragere la sorţi computerizată a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora la alegerile din 27 septembrie.

Nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale se sancționează cu amendă de 3.000 de lei

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) precizează, într-un comunicat, că decizia programării şedinţelor publice pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora în data de 12 septembrie a fost luată ca urmare a prelungirii timpului necesar susţinerii sesiunilor de instruire a preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de votare. ACeștia au fost instruiți pentru respectarea normelor de igienă impuse în pandemia de coronairus.

Astfel, s-a ajuns ca de la o singură zi de instruire, cum era înainte de pandemie, președinții secțiilor de votare să fie instruiți nu mai puțin de 10 zile. Rezultatele tragerii la sorţi sunt consemnate în procese-verbale semnate de reprezentanţii AEP şi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi pot fi consultate pe site-ul AEP, www.roaep.ro , secţiunea Corpul Experţilor Electorali.

Nerespectarea hotararilor birourilor si oficiilor electorale se sanctioneaza cu amenda de 3.000 de lei
Nerespectarea hotararilor birourilor si oficiilor electorale se sanctioneaza cu amenda de 3.000 de lei

Au fost aleși președinții secțiilor de votare, urmează desemnarea reprezentanților politici în birourile electorale

Președinții secțiilor de votare au fost aleși, așa că următorul pas este, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, ca în perioada 13-23 septembrie 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri vor desemna reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare.

În data de 24 septembrie 2020, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor efectua completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare.

În cazuri de forţă majoră, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorţi computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunţate mai sus.

Antenție! Toți alegătorii trebuie să știe că nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale, precum şi a hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.200 de lei şi 3.000 de lei. Aplicarea sancţiunilor se face de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente, potrivit prevederilor Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI