Admitere la ASE 2021. Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Studii Economice, plus calendarul complet al admiterii

Daria Petrescu 05.07.2021, 13:02
Admitere la ASE 2021. Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Studii Economice, plus calendarul complet al admiterii

Sesiunea de Bacalaureat 2021 s-a încheiat, iar acum, elevii care vor să urmeze studii superioare, sunt gata să se înscrie la examenele pentru admitere. Admiterea la ASE 2021 se face în luna iulie, mai exact în perioada 9-16 iulie. Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Studii Economice, plus calendarul complet al admiterii

Admitere la ASE 2021. De ce acte aveți nevoie și care sunt pașii pe care îi urmați

ASE oferă studenților peste 3 400 de burse de performanță, de studiu şi sociale. De asemenea, oferă peste 550 de burse Erasmus de studii în străinătate. Studenții au la dispoziție 400 000 de volume în biblioteca ASE, spaţii moderne de învăţământ, multe facilităţi de învăţare.

Academia de Studii Economice este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață. De asemenea, se află în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri.

Înscrierile la ASE au loc în perioada 09–16 iulie a.c., prin încarcarea documentelor de concurs pe platforma admitere.ase.ro. Taxa de înscriere se poate plăti online, prin intermediul aplicaţiei, în cadrul procesului de înscriere.

 

Admiterea la ASE 2021. Ce probe trebuie să susțineți

-Eseu motivațional- redactat în: limba română pentru programele cu predare în limba română și pentru programul de studii Limbi moderne aplicate;

-o limbă straină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu predare în limba străina;

-limba română și o limbă străina, daca va înscrieți și la programe cu predare în limba română și la programe cu predare în limba străină.

Încărcați pe platforma admitere.ase.ro

-eseul motivational/eseurile motivationale privind alegerea ASE si a programului de studii (prima optiune)

– datat, semnat, scanat/fotografiat. Eseul motivational este evaluat cu calificativul admis/respins.

PROBA ONLINE DE COMPETENTA LINGVISTICA (notata cu calificativul admis/respins)

Candidatii la programul Limbi moderne aplicate sustin proba de competenta lingvistică în limba engleza.

Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele de competenta lingvistica recunoscute de ASE sau cei care au absolvit studiile liceale organizate in limba straina a programului de licenta pentru care candideaza.

Se procedează astfel:

Media generală este calculată ca medie ponderata între media obtinuta la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.

Candidatii care au obtinut calificativul admis la eseu si, dupa caz, la proba de competenta lingvistica, sunt ierarhizati conform mediei generale de admitere si in ordinea optiunilor precizate de candidat pe platforma admitere.ase.ro.

Acte necesare admitere ASE

-Declaraţia pe propria răspundere – document ce se completează în aplicația de înscriere, prin carecandidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare

-O fotografie tip legitimație, încărcată pe platformă;

– Dovada plăţii taxelor de înscriere

-Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici internaționali

-Certificatul de competență lingistica

– Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă

– Documentul care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere pentru primele 2 opțiuni

– Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor

– Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta).

– Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2020;

– Eseul motivațional/eseurile motivaționale

– Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale sau medicul de familie

– Certificatul de naştere;

– Cartea de identitate;

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

Urmăriți Impact.ro și pe