A început o nouă sesiune pentru Programele Rabla şi Rabla Plus. Cum îți cumperi o mașină nouă cu bani de la stat

Bogdan Bârliga 01.04.2022, 09:40
A început o nouă sesiune pentru Programele Rabla şi Rabla Plus. Cum îți cumperi o mașină nouă cu bani de la stat

A treia sesiune de înscriere pentru Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus se derulează începând din data de 01 aprilie 2022, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu.

Autoritățile au alocat un buget pentru această etapă este de 17,5 milioane de lei pentru Rabla Clasic şi 26,5 milioane de lei pentru Rabla Plus.

O nouă sesiune a programelor Rabla 2022

Programele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) vor avea anul acesta un buget de aproximativ 2,7 miliarde de lei, sumă care va fi utilizată atât pentru onorarea angajamentelor rezultate din sesiuni anterioare, cât şi pentru continuarea programelor deja consacrate şi pentru finanţarea unor programe noi.

Bugetul total al Programului Rabla Clasic pentru perioada 2020 – 2024 va fi suplimentat cu 560 milioane lei pentru înscrierile persoanelor fizice şi juridice.

Și bugetul total al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024 – Rabla Plus – va fi suplimentat în anul 2022 cu 680 de milioane de lei pentru înscrierile persoanelor fizice şi juridice.

Cum cumperi o mașină nouă prin Programul Rabla

Primul pas pe care trebuie să-l facă un șofer pentru cumpărarea unei mașini noi prin Programul Rabla 2022 este să se deplaseze la un dealer auto și să se înscrie în program prin în aplicația PSIPAN.

Această operațiune implică furnizarea datelor despre beneficiar și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.

Ce acte sunt necesare

Cumpărătorul trebuie să prezinte actul de identitate, în copie certificată „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul rablei.

Dacă dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană juridică, vor fi depuse următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată “conform cu originalul”.

Apoi este nevoie de certificatul de înmatriculare al mașinii casate prezentat în copie legalizată.

Și cartea de identitate a mașinii casate trebuie să fie prezentată în copie legalizată.

Certificatul de atestare fiscală, în original, în copie legalizată sau emis prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de valabilitate, eliberate de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul noului autovehicul.

Certificatul trebuie să ateste că nu sunt datorii la bugetul de stat, iar pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în proprietate rabla ce urmează a fi casată.

Declaraţie pe propria răspundere a proprietarului rablei prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului rablei privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou.

Casarea mașinii vechi și radierea din circulație

După ce dealerul auto confirmă validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să se prezinte la un centru autorizat Remat cu mașina pentru casare și nota de inscriere, care este valabila 300 de zile până cel mai târziu în momentul emiterii facturii vehiculului nou.

După finalizarea procesului de casare, se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) și se prezintă pentru a efectua această operație cu certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.

De la DRPCIV proprietarul automobilului casat merge la dealerul auto cu certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi, până cel mai tarziu la momentul emiterii facturii pentru noul autoturism.

Dacă ce au fost urmați în mod corect toți pașii de mai sus dealerul auto va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla 2022.

Cristina Stroe și Damian Drăghici, despre Te cunosc de undeva
Urmăriți Impact.ro și pe
Bogdan Bârliga
Este editorul coordonator al secției Auto de pe Impact.ro. A început să lucreze în presă din anul 2002 și a experimentat mai multe domenii de activitate ( politic, social, economic) până...