Veşti bune pentru români. Aceste alocaţii vor creşte în curând. Despre ce sumă este vorba

Stan Filon 12.02.2021, 15:23
Veşti bune pentru români. Aceste alocaţii vor creşte în curând. Despre ce sumă este vorba

Vin vești bune pentru români! Alocația de hrană ar putea să crească pentru pacienții internați în spitale! În plus, suma acordată pentru fiecare pacient internat ar putea să crească în fiecare an, dacă se va decide ca aceasta să fie actualizată cu rata inflaţiei.

Alocația de hrană pentru pacienții internați ar putea să crească

Inițiatorul legii este PSD, care solicită acum modificarea legii privind reforma în domeniul sănătăţii. Social-democrații susțin că alocația de hrană nu trebuie să fie mai mică de 40 de lei pe zi pentru fiecare pacient internat. Parlamentarii PSD vor ca această alocație să fie inclusă în contractul-cadru privind drepturile asiguraţilor în sistemul de sănătate. În plus, autorităţile publice locale vor putea participa la finanţarea cheltuielilor pentru suplimentarea alocaţiei de hrană din spitale, pe lângă finanţarea altor cheltuieli.

“Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocaţie de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale”, prevede proiectul.

Alocatia de hrana pentru pacientii internati ar putea sa creasca
Alocatia de hrana pentru pacientii internati ar putea sa creasca

Alocația de hrană pentru pacienți ar putea crește anual

Proiectul de lege denumește alocația de hrană ca fiind “suma unitară pentru servirea mesei de către asiguratul spitalizat, calculată în funcţie de hrana necesară fiecărei categorii de bolnavi recomandată de Colegiul Dieteticienilor din România, repartizată pe durata unei zile: masa de dimineaţă, prânz şi seară, stabilită către comisia special constituită în acest sens”.

Așadar, contractul-cadru privind drepturile asiguraţilor în sistemul de sănătate, care reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale, va include şi alocaţia de hrană de care beneficiază asiguratul pe parcursul spitalizării, dacă proiectul de lege va fi aprobat. Au fost introduse mai multe texte referitoare la stabilirea alocaţiei de hrană.

“Alocaţia de hrană se va stabili de către o comisie constituită dintr-un reprezentant al CNAS, un reprezentant al structurilor asociative din care face parte autoritatea publică locală în subordinea căreia se află unitatea spitalicească – Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene -, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, al asociaţiei pacienţilor şi un reprezentant al managerilor de spital, pe baza recomandărilor de hrană ale Colegiului Dieteticienilor din România”, stabileşte proiectul.

“În termen de 10 zile de la publicarea legii, fiecare structură are obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii în comisie după procedurile proprii ale structurilor pe care le reprezintă şi le vor înainta CNAS. Lucrările comisiei vor fi coordonate de către reprezentantul CNAS şi se vor desfăşura după un regulament propriu, care va cuprinde inclusiv procedura de stabilire a alocaţiei de hrană. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către CNAS. Reprezentantul CNAS va convoca comisia în termen de 10 zile de la data expirării termenului în interiorul căruia se desemnează reprezentanţii”, mai arată iniţiativa.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI