Rusalii 2020. Ce rugăciune este bine să rostești în această zi de sărbătoare

Redacția IMPACT 06.06.2020, 21:03

Rusaliile sunt o sărbătoare pe care credincioșii ortodocși o sărăbătoresc an, în a 50-a duminică după Paște. Ce semnificație are acesată zi și ce rugăciune este bine să o rostești, cu ocazia acestei sărbători?

Rusalii 2020. Rugăciunea pe care e bine să o rostești

Rusaliile sau Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh / Sfântului Spirit comemorează coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. Conform scrierilor pe care le regăsim în NoulTestament, acest eveniment a avut loc în ziua rusaliilor evreiești (numite Șavuot), la 50 de zile de la învierea lui Iisus din Nazaret. Iată ce rugăciune e bine să o rostești în această zi:


„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”.

George Ivașcu, despre apariția lui Carmen Simionescu în serialul Clanul
Urmăriți Impact.ro și pe