Programă informatică BAC 2022. Ce trebuie să știe elevii care susțin examenul

Andra Daoud 21.06.2022, 21:08
Programă informatică BAC 2022. Ce trebuie să știe elevii care susțin examenul

Ministerul Educației a pus la dispoziția elevilor, în urmă cu ceva timp, o programă informatică BAC 2022. Candidații care susțin anul acesta examenul maturității s-au putut ghida după această programpă, dar și după modelele de subiecte disponibile pe internet. Ce a cuprins programa de la informatică, examen pe care absolvenții de liceu îl susțin miercuri, 22 iunie.

Programă informatică BAC 2022 – ce cuprinde

Absolvenții de liceu susțin săptămâna aceasta probele scrise la examenul de Balacaureat 2022. Dacă luni și marți au fost zile dedicate probelor la limba română, respectiv probelor obligatorii ale profilului, ziua de miercuri este rezervată probelor la alegere. Elevii au avut de ales dintre următoarele materii: biologie, chimie, fizică, geografie, informatică, logică, psihologie, sociologie, filosofie și economie.

Pentru informatică pot opta absolvenții de licee cu filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică, filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică. Programa informatică BAC 2022 a fost concepută, conform Ordinului Ministrului Educației nr. 3237/05.02.2021.

„Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă. Baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru xamenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.”, se arată în Anexa Ordinului Ministerului Educației.

Programă informatică BAC 2022 – limbajul C/C++ și limbajul Pascal

Elevii care dau BAC-ul la informatică au avut de pregătit materia în anul școlar 2021-2022 în două limbaje de programare: C/C++ și Pascal. Examenul în limbajul C/C++ va fi susținut de elevii de la filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică și filiera vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică.

Examenul în limbajul Pascal va fi susținut de candidații de la filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică și filiera vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică.

Sunt 3 subiecte care valorează în total 90 de puncte, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii, iar elevii vor avea la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva.

Subiectul I are 5 cerințe și fiecare răspuns corect valorează câte 4 puncte. Astfel că subiectul este notat cu 20 de puncte în total.
Subiectul II este notat cu 40 de puncte și are și el mai mulți itemi. Fiecare rezolvare corectă valorează între 6 și 10 puncte.
Subiectul III are o valoare de 30 de puncte, iar aici candidații vor avea de rezolvat probleme cu mai multe cerințe.

Programa informatica BAC 2022. Ce trebuie sa stie elevii care sustin examenul
Programa informatica BAC 2022 (pag. 1)
Programa informatica BAC 2022. Ce trebuie sa stie elevii care sustin examenul
Programa informatica BAC 2022 (pag. 2)

Ce conține programa informatică BAC 2022

Programa informatică BAC 2022 cuprinde mai multe capitole. Absolvenții de liceu au avut de pregătit următoarele noțiuni pentru examenul de Bacalaureat 2022:

Algoritmi

 • Noțiunea de algoritm, caracteristici
 • Date, variabile, expresii, operații
 • Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
 • Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod

Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)

 • Vocabularul limbajului
 • Constante. Identificatori
 • Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
 • Definirea tipurilor de date
 • Variabile

Declararea variabilelor

 • Structura programelor. Comentarii
 • Expresii. Instrucțiunea de atribuire
 • Citirea /scrierea datelor
 • Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive

Subprograme predefinite

 • Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
 • Proceduri și funcții predefinite

Tipuri structurate de date

 • Tipul tablou
 • Tipul șir de caractere: operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare
 • Tipul înregistrare

Fișiere text

 • Fișiere text. Tipuri de acces
 • Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text

Algoritmi elementari

 • Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
 • Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
 • Șirul lui Fibonacci
 • Determinare minim/maxim
 • Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
 • Interclasare
 • Metode de căutare: secvențială, binară
 • Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat

Subprograme definite de utilizator

 • Proceduri și funcții: declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi, parametri transmiși prin valoare, parametri transmiși prin referință, variabile globale și variabile locale, domeniu de vizibilitate
 • Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme

Recursivitate

 • Proceduri și funcții recursive

Metoda backtracking

 • Probleme de generare

Generarea elementelor combinatoriale

 • Permutări, aranjamente, combinări
 • Produs cartezian, submulțimi

Grafuri

 • Grafuri neorientate: terminologie (nod/vârf, muchie, adiacență, incidență, grad, lanț, lanț elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (conex, componentă conexă, graf complet), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de adiacență)
 • Arbori: terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu, ascendent, ascendent direct/părinte, frați, nod terminal, frunză), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, vector de „tați”)

 

 

Urmăriți Impact.ro și pe