Programa BAC 2022 Biologie. Materia de studiat pentru examen

Emanuela Pană 21.06.2022, 16:06
Programa BAC 2022 Biologie. Materia de studiat pentru examen

Programa BAC 2022 Biologie. După susținerea probelor scrise obligatorii la Limba română și Matematică, candidații înscriși la examenul de Bacalaureat 2022 vor susține pe 22 iunie proba la alegere a profilului. Programa la Biologie și Anatomie pentru BAC 2022 a fost elaborată de Ministerul Educației încă de anul trecut și poate fi consultată aici, dar și pe edu.ro.

Programa BAC 2022 Biologie, tot ce trebuie să știe candidații despre ultima probă scrisă

În cadrul examenului național de Bacalaureat, absolvenții de liceu pot opta pentru disciplina Biologie și Anatomie în conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmate. Proba la Biologie și Anatomie este probă scrisă.

Elevii care vor să susțină proba scrisă la Biologie au putut alege să dea examen la Biologie animală și vegetală, materie studiată în clasele a IX-a și a X-a, sau la Anatomie, materie studiată în clasele a XI-a și a XII-a. Pentru ambele variante de examen, elevii au la dispoziție trei ore pentru a rezolva cerințele.

Programa BAC 2022 Biologie – Competențe de evaluat

În cadrul examenului la Biologie vegetală și animală va fi evaluat modul de descriere a particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesuturilor, organelor, sistemelor de organe la plante, animale şi om, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. În schimb, la Anatomie se evaluează nivelul de identificare a principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om, precum şi funcţiile acestora.

Programa pentru Biologie și Anatomie în cadrul examenului de BAC este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

Programă BAC 2022 – Biologie vegetală și animală

După cum aminteam și mai sus, elevii au studiat Biologia vegetală și animală în clasele a IX-a și a X-a. În cadrul examenului de BAC 2022, la proba scrisă la Biologie vegetală și animală se evaluează noțiunile candidațiilor despre virusuri, regnuri, bacterii, fungi, plante și animale, dar și clasificarea acestora.

Elevii trebuie să aibă cunoștințe referitoare la ce este o celulă, precum și care este structura, ultrastructura și rolul componentelor unei celule. În ceea ce privește cunoștințele acumulate pe parcursul anului doi de liceu, elevilor li se evaluează informațiile despre țesuturile vegetale și animale, clasificare acestora, structura și rolul îndeplinit.

De asemenea, candidații la „examenul maturității“ trebuie să dețină informații despre structura și funcțiile fundamentale ale organismelor vii. Aceștia mai trebuie să se descurce să caracterizeze funcția de nutriție, respirație, circulație, excreție, relație, reproducere la plante și la om.

Programă BAC 2022 – Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană

Liceenii au studiat, în clasele a XI-a și a XII-a, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană. În cadrul examenului de Anatomie se urmărește cunoașterea informațiilor despre alcătuirea corpului uman și funcțiile fundamentale ale organismului uman: funcțiile de relație, funcțiile de nutriție și de reproducere. În ceea ce privește cunoștințele acumulate în anul terminal, candidațiilor li se evaluează noțiunile despre gentică și genetică moleculară.

Structura subiectelor la Biologie animală și vegetală

Examenul la Biologie vegetală conține trei subiecte. Primul dintre acestea este de tip grilă, astfel că elevii au de completat spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare. De asemenea, candidații trebuie să încercuiască varianta corectă în cadrul unui enunț dat și să stabiliească care afirmație este corectă și care este falsă.

În ceea ce privește cel de-al doilea subiect, elevii au de rezolvat două probleme, una despre încrucișarea soiurilor, iar cealaltă despre sistemul circulator al mamiferelor. La subiectul trei, candidații trebuie să răspundă la mai multe cerințe ce evaluează cunoștințele dobândite despre funcțiile principale ale organismelor și ale plantelor.

Calendar BAC 2022 – Sesiunea de vară

 • 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
 • 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;
 • 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
 • 8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
 • 9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale – proba D;
 • 13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;
 • 20 iunie 2022: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;
 • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;
 • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;
 • 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
 • 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor;
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale.
Urmăriți Impact.ro și pe