Dincă, lovitură grea pentru o familie din Caracal! S-a întâmplat înainte de dispariția fetelor Alexandra și Luiza

Andrei Cezar 04.05.2020, 19:21
Dincă, lovitură grea pentru o familie din Caracal! S-a întâmplat înainte de dispariția fetelor Alexandra și Luiza

Datalii noi ies la iveală din viața lui Ghoerghe Dincă. Înainte de izbucnirea scandalului în care cele două adolescente, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, ar fi fost omorâte, ”monstrul din Caracal” era deja inițiat în comiterea de ilegalități. În baza unui antecontrat semnat Dinca își dădea acordul pentru înstrăinarea unui teren către o familie, iar după ce a primit banii a lăsat-o fără dreptul de proprietate. Cauza a fost lămurită în instanță.

Lovitură grea pentru o familie din Caracal, dată de Gheorghe Dincă

În anul 2017, Gheorghe Dincă semna un antecontract de vânzare-cumpărare, în care se angaja să cedeze un teren în Caracal, cu suprafața de 699 mp, către familia Alexe, în schimbul sumei de 22.507 lei. După ce i-au plătit suma, Dincă nu s-a mai sinchisit să transfere dreptul deproprietate către cei doi soți, cu toate că semnase antecontractul.

Parcela făcea parte dintr-un teren de 10.047 de mp moștenit de Dincă de la tatăl său, potrivit Libertatea.ro.

În baza actului semnat de Dincă, Elena Cecilia Alexe și Ionuț Gabriel Alexe au deschis un proces civil pentru dobândirea titlului de proprietate asupra imobilului pe care îl achitaseră.

„În motivarea cererii, reclamanții arată că în baza antecontractului de vânzare-cumpărare din 8.03.2017 au dobândit prin cumpărare de la pârât terenul intravilan în suprafață de 699 mp, care face parte integrantă din suprafața totală de 10.047 mp, dobândită de pârât conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 813/16.02.1994 de Notariatul de Stat Caracal.

Reclamanții susțin că au intrat în posesia imobilului la data intervenirii convenției, au achitat prețul integral pârâtului vânzător, însă acesta refuză nejustificat perfectarea actului în formă autentică, considerent pentru care solicit instanței pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract autentic”, se arată în sentința civilă cu numărul 85 din 18 ianuarie 2018.

Dincă, lovitură grea pentru o familie din Caracal! S-a întâmplat înainte de dispariția fetelor Alexandra și Luiza
Dincă, lovitură grea pentru o familie din Caracal! S-a întâmplat înainte de dispariția fetelor Alexandra și Luiza
Foto: Ciao.ro

Hotărârea instanței ține loc de contract de vânzare-cumpărare

Deși Dincă era obligat să întocmească actul de vânzare-cumpărare în formă autentică, acesta nu și-a respectat angajamentul. În aceste condiții, potrivit art.1669, alin. 1, Cod Civil: ”când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite.” Ceea ce înseamnă că legea a dat câștig de cauză celor doi soți pe care i-a pus în posesie, asupra respectivului teren, prin hotărârea pronunțată.

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe