Cine are dreptul la pensie de urmaș. Actele necesare pentru dosar în 2022 

Emanuela Pană 25.08.2022, 13:09
Cine are dreptul la pensie de urmaș. Actele necesare pentru dosar în 2022 

Cine are dreptul la pensie de urmaș și lista documentelor necesare în 2022. Din punct de vedere birocratic, obținerea pensiei de urmaș poate fi o mare bătaie de cap. Documentația este stufoasă, iar procedura nu este simplificată. Cui se cuvine pensia de urmași și până la ce vârstă (în cazul copiilor), în ce condiții se obține, când se suspendă și ce documente sunt necesare, afli în continuare.

Cine are dreptul la pensie de urmaș. Actele necesare pentru dosar în 2022 

Pensia de urmaș este o alocație lunară corespunzătoare unui procent din pensia pe care a primit-o/ar fi primit-o persoana decedată, de care beneficiază rudele cele mai apropiate. În altă ordine de idei, pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea oricărui tip de pensie acordată din sistemul public de pensii, și este acordată de aceeași autoritate care a acordat/ar fi acordat pensia persoanei decedate.

Cine are dreptul la pensie de urmaș?

Au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea oricărui tip de pensie acordată din sistemul public de pensii.

Copiii pot beneficia de pensie de urmaș până la 16 ani, 26 de ani sau toată viață, în funcție de trei situații posibile:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 de ani.

Potrivit reprezentanților Casei Naționale de Pensii, copiii trebuie să prezinte adeverință școlară la împlinirea vârstei de 16 ani. De asemenea, la începutul fiecărui an școlar/universitar, copiii trebuie să depună adeverință din care să rezulte că urmează cursurile anului școlar în curs.

În situaţia decesului asiguratului sau pensionarului, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, în următoarele condiţii:

 • la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;
 • indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
 • indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente:
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Actele necesare pentru dosar în 2022 

Documentele necesare înscrierii la pensie de urmaș, după caz:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 8 la norme);
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
 • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.
Cine are dreptul la pensie de urmas
Acte necesare pentru dosar in 2022

Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

 • carnetul de muncă (original si copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, în original;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în condiţii de muncă speciale și deosebite, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Cum se calculează pensia de urmaș?

Pensia de urmaş se calculează, după caz, din:

 • pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
 • pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv în situațiile în care era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, după cum urmează:

 1. 50% – pentru un singur urmaş;
 2. 75% – pentru 2 urmaşi;
 3. 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

În cazul o rfanilor de ambii părinţi, cuantumul pensiei de urmaș se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte. Dacă numărul de urmași se modifică, pensia se recalculează în funcție de noul număr de urmași.

Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...