Ajutor de stat către companiile de transport: 50 de lei per litru de carburant. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele

Ana Anitoiu 03.05.2022, 17:12
Ajutor de stat către companiile de transport: 50 de lei per litru de carburant. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele

Companiile de transport ar putea primi un ajutor de stat în valoare de 50 de lei per litru de carburant, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern ce a fost propus de Ministerul Finanțelor, cu scopul de a compensa scumpirea combustibililui din ultima vreme. Firmele vor trebui să îndeplinească unele condiții ca să beneficieze de acest sprijin.

Ce trebuie să facă reprezentanții firmelor de transport pentru ajutorul de stat

Prin proiectul de hotărâre de guvern, o întreprindere poate primi în total doar până la echivalentul în lei al sumei de 400.000 de euro. Ca să primească sprijinul de la stat, reprezentanții companiilor trebuie să depună cereri de compensare până la data de 1 decembrie.

Ajutorul de stat va fi dat companiilor de transport care îl solicită sub forma unui grant oferit operatorilor economici licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene ce efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local.

Ulterior, până pe 31 decembrie, se vor emite deciziile de compensare. Apoi, plata efectivă a ajutorului de stat se poate face până la data de 31 iulie 2023, inclusiv. Bugetul schemei de ajutor de stat este, conform proiectului de hotărâre de guvern, de 300 de milioane de lei pentru aproximativ 3.000 de operatori economici.

Ajutor de stat catre companiile de transport: 50 de lei per litru de carburant
Companiile de transport ar putea primi 50 de lei per litru de carburant, pana la echivalentul in lei al sumei de 400.000 de euro

Ce companii de transport sunt eligibile pentru ajutorul de stat

Proiectul de hotărâre de guvern prevede că pentru acest ajutor de stat sunt eligibili acei operatori economici care îndeplinesc următoarele condiții: sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene; deţin cel puţin un vehicul eligibil; sunt stabiliţi în țară și nu figurează inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului şi nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local.

Lista continuă cu următoarele condiții: nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în caz contrar, acestea au fost puse în aplicare potrivit prevederilor legale în vigoare; companiile de transport alimentează vehiculele eligibile de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deţinute.

Altă condiție ce trebuie să fie respectată pentru acordarea ajutorului de stat este ca firmele de transport să nu se afle în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare. În plus, companiile nu trebuie să fi cerut alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

„Operatorii licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu şi deţin o licenţă comunitară, pentru transportul rutier de mărfuri contra cost şi pentru transportul de persoane”, mai arată proiectul de hotărâre de guvern.

Conform proiectului, poate fi cerut ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusă la Autoritatea Rutieră Română, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat. Facturile emise cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a hotărârii se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile.

Urmăriți Impact.ro și pe