Admitere la Școala de subofițeri 2021. Acte necesare pentru înscrierea la școala din Câmpina, plus calendarul complet al admiterii

Daria Petrescu 09.07.2021, 17:17
Admitere la Școala de subofițeri 2021. Acte necesare pentru înscrierea la școala din Câmpina, plus calendarul complet al admiterii

Pentru Admiterea la școala de subofițeri 2021 nu diferă față de admierea la Academia de Poliție. Pentru cei care vor să urmeze cursurile acestei școli, trebuie să știe care sunt actele necesare pentru dosar, dar și perioada în care se vor susține probele. Acte necesare pentru înscrierea la școala din Câmpina, plus calendarul complet al admiterii

Admitere la Școala de subofițeri 2021

După ce sesiunea examenului de Bacalaureat 2021 s-a încheiat, urmează pasul următor, pentru cei care vor să își continue studiile universitare. Pentru a vă înscrie la admiterea pentru Școala de subofițeri 2021, trebuie să urmați pașii necesari.

La începutul lunii aprilie, au fost publicate calendarele și metodologia de admitere.

Admitere MAI / școli Politie:

Pentru cei care vor să urmeze Școala de Poliție, trebuie să știe câte locuri sunt disponibile. Pentru admitere este importantă și forma fizică, având în vedere probele pe care candidații le vor susține.

Astfel că, sunt 1366 de locuri pentru studii de licență, potrivit planului de școlarizare MApN. Din acestea, 195 sunt pentru concurs admitere.

Restul sunt pentru repartiția absolvenților de colegii militare, locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională ori locuri cu taxă.

În total sunt 29 de specializări pentru ofițer în Armata României.

Sesiunea I

12-22 iulie: înscrierea candidaţilor

13 – 22 iulie: analizarea dosarelor

23 iulie: repartizarea dosarelor pe comisii

26 – 29 iulie: susţinerea probei de concurs

30 iulie, ora 12.00: afișarea rezultatelor concursului de admitere

30 iulie, orele 12.00-13.00: depunere contestații

30 iulie, orele 13.00-14.00 analiza și rezolvarea contestațiilor

30 iulie, ora 14.30 afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Sesiunea a II-a:

31 august-9 septembrie: înscrierea candidaţilor

1-9 septembrie: analizarea dosarelor

10 septembrie: repartizarea dosarelor pe comisii

13 – 16 septembrie: susţinerea probei de concurs

17 septembrie, ora 12.00: afișarea rezultatelor concursului de admitere

17 septembrie, orele 12.00-13.00: depunere contestații

17 septembrie, orele 13.00-14.00: analiza și rezolvarea contestațiilor

17 septembrie, ora 14.30: afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

Cererea de înscriere la concursul de admitere , în funcție de instituția de învățământ;

Curriculum vitae – Europass (CV);

Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate/ adeverința de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;

Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat decazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;

Fişa medicală tip de încadrare în MAI;

Certificatul de examinare psihologică;

Trei fotografii 3×4 cm și o fotografie 9×12;

Admitere la Academia de Poliție 2021. CALENADAR

Înscrierea candidaților la unitățile de recrutare:

-12-16 iulie 2021: depunerea cererilor tip de înscriere

– depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare: 12-21 iulie 2021

-examinarea psihologică se face până pe data de 25 iulie

– rocesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție se face în perioada 1 și 4 august

– proba de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor- 7-12 august 2021

– afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs, pe 13 august

-probele scrise se vor desfășura pe 14 și 15 august

17-18 august 2021: afișarea rezultatelor privizorii la probele scrise

19-20 august 2021: depunerea contestaţiilor la probele scrise

21-22 august 2021: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”)

– examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor-23 august – 11 septembrie 2021

 

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe