Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Cât de dificile au fost UPDATE

Andra Daoud 17.08.2022, 18:21
Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Cât de dificile au fost UPDATE

Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat în prima sesiune sau care nu s-au prezentat, din diverse motive, la examen, mai au o șansă în sesiunea de toamnă. Aceasta debutează la jumătatea lunii august, direct cu probele scrise. A doua probă, cea a profilului, se va desfășura miercuri, pe 17 august. Imediat ce vor fi afișate subiectele, impact.ro le va publica. Elevii au intrat în sălile de examen la ora 9.00.

Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie – ce trebuie să știe candidații

UPDATE: Subiectul pe care l-au avut de rezolvat candidații la istorie, în sesiunea de toamnă 2022

Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Cât de dificile au fost UPDATE
Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Cât de dificile au fost UPDATE
Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Cât de dificile au fost UPDATE
Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Cât de dificile au fost UPDATE

Știrea inițială:

Sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2022 a debutat pe 16 august, cu proba scrisă la Limba și Literatura Română. Ziua de 17 august este dedicată probei obligatorii a profilului, respectiv matematică pentru absolvenții de profil real și istorie pentru absolvenții de profil uman. În ceea ce privește proba pentru candidații de la uman, aceștia vor avea de rezolvat o serie de subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie, care vor fi afișate și pe impact.ro, imediat ce Ministerul Educației le va face publice, adică în ziua examenului la istorie.

Programa școlară după care se pot pregăti candidații rămâne aceeași ca și pentru examenul din prima sesiune. Proba la istorie va fi susținută de candidații care nu au obținut o notă de trecere în prima sesiune sau care nu au intrat în examen din cauza corijențelor, iar acum și-au rezolvat situația la materiile cu probleme.

Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie urmăresc să evalueze cunoștințele pe care absolvenții de liceu și le-au însușit la această materie și să evalueze unele competențe, după cum urmează:

Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
– Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
– Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
– Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
– Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice
– Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj
– Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiateAplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
– Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere
– Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
– Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice

Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme

– Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
– Construirea de sinteze tematice

Domeniile de conținut care trebuie pregătite
Popoare și spații istorice – Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
Oamenii, societatea și lumea ideilor – Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa și constituțiile din România.
Statul și politica:
– Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).

– Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

– România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

Relațiile internaționale:
– Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.

– România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX – cu excepția aspectelor referitoare la faptele istorice desfășurate după 1920 din acest conținut.

Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamna la istorie
Subiecte BAC istorie, prima sesiune
Subiecte BAC 2022 sesiunea de toamna la istorie
Subiecte BAC istorie, prima sesiune

Subiecte BAC 2022 la istorie – ce a picat în prima sesiune

În sesiunea din iunie-iulie a examenului de BAC elevii au primit trei subiecte de rezolvat la istorie, fiecare cu mai multe cerințe și cu un anumit punctaj, pentru care au avut la dispoziție un timp de lucru de trei ore.

La subiectul I elevii au avut două texte suport, unul scris de T. Judt, din „Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945” și altul de I. Kershaw, din „Drumul spre iad. Europa, 1914-1949”. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat 7 cerințe.

Subiectul al II-lea a fost notat cu 30 de punte și a avut ca text suport un fragment din Ioan Aurel Pop și I. Bolovan, din „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”. Pe baza textului, candidații eu avut de rezolvat 6 cerințe.

Subiectul al III-lea a fost un eseu, iar cerința a sunat în felul următor: Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Candidații au avut în vedere câteva puncte pe care să le atingă în textele lor.

Calendar BAC 2022 – sesiunea de toamnă 2022

  • 16 august 2022: Limba și literatura română – proba scrisă
  • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului – proba scrisă
  • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă
  • 19 august 2022: Limba și literatura maternă – proba scrisă
  • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
  • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
  • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale
  • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
  • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe