Rugăciunea pe care să o rostești de Acoperământul Maicii Domnului. Te scapă de necazuri

Emanuela Pană 01.10.2022, 08:00
Rugăciunea pe care să o rostești de Acoperământul Maicii Domnului. Te scapă de necazuri

Rugăciunea pe care să o rostești de Acoperământul Maicii Domnului. Se spune că te scapă de toate necazurile. Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea cu care se încheie cele două luni ale anului bisericesc – august și septembrie – în care este celebrată în mod deosebit Fecioara Maria. De această zi sunt legate numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, dar și rugăciuni făcătoare de minuni. Iată rugăciunea pe care trebuie să o rostești la 1 octombrie.

Rugăciunea pe care să o rostești de Acoperământul Maicii Domnului. Te scapă de toate necazurile

Acoperământul Maicii Domnului este prăznuit anual la data de 1 octombrie, fiind o sărbătoare cu adânci semnificații în viața creștinilor. Această sărbătoare, de care sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri, a fost rânduită de Biserică în amintirea arătării Maicii Domnului în biserica din cartierul Vlaherne din Constantinopol, în secolul al X-lea.

Potrivit scrierilor creștine, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, cu față brăzdată de lacrimi, rugându-l pe fiul ei, Iisus Hristos, să apere orașul de primejdia unei mari invazii. Aceasta ținea în mâini, deasupra capului, sfântul acoperământ, în jurul ei afându-se apostoli și sfinți mucenici. Rugăciunea i-a fost ascultată, iar orașul a fost scutit de suferință și de vărsare de sânge.

Cunoscută în popor şi sub denumirea de Pocroave, sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului este trecută cu cruce roșie în calendar, creștinii fiind îndemnați să țină post în această zi sfântă, pentru a fi feriți de rele, de boli și de dușmani. Cei ce aleg să țină post trebuie să știe că la data când este prăznuit Acoperământul Maicii Domnului se consumă doar covrigi și se bea doar apă sau ceai.

Importanța sărbătorii de Pocroave

Acoperământul Maicii Domnului este praznicul cu care se încheie cele două luni ale anului, august, respectiv, septembrie, în care este cinstită în mod deosebit Maica Domnului. După cum probabil știți deja, anul bisericesc este diferit de anul civil, începând la 1 septemrie și încheindu-se la 31 august.

De aceea, sărbătorile cele mai imortante ale începutului și sfârșitului de an bisericesc sunt închinate Maicii Domnului, numită adesea de Biserica Ortodoxă Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea, deoarece ea este „începutul mântuirii oamenilor“.

În trecut, sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului a fost asociată cu acoperirea pământului cu brumă sau acoperirea capului fetelor cu păr. În această zi sfântă fetele obișnuiau să se roage divinității pentru a le fi acoperit capul cu un păr bogat și frumos. Și în tradițiile populare coincide denumirea, întrucât, potrivit obiceiurilor din străbuni, prima zi a lui Brumărel îi este dedicată Sfântului Pocroavă – vestitorul iernii, cel care acoperă ogoarele cu zăpadă.

Ziua de Pocroave are o mare însemnătate în rândul credincioșilor, deoarece se referă la bunătatea și la puterea Sfintei Fecioare. Se spune că rugăciunile înălțate în această zi către Maica Domnului sunt făcătoare de minuni. De asemenea, se mai spune și că este bine ca în această zi să să fie pomeniți cei trecuți la odihna de veci.

Tradiții de Acoperământul Maicii Domnului

Asemenea altor sărbători importante ale creștinătății, Acoperământul Maicii Domnului vine la pachet cu o serie de obiceiuri și superstiții, după cum urmează:

  • În unele zone ale țării se crede că fetele care sunt împodobite ca pentru nuntă în această zi vor avea parte de o căsnicie lungă și fericită;
  • În această zi sfântă gospodinele îşi servesc rudele şi oaspeţii cu plăcinte de post, umplute cu mere sau cu dovleci;
  • În unele sate, de Pocroave, vitele sunt stropite cu apă sfinţită, pentru a fi ferite de boli pe tot parcursul anului;
  • Pentru a fi feriți de boli, de rele, de înec sau de supărări, credincioșii țin post de Acoperământul Maicii Domnului (mai multe tadiții, obiceiuri și superstiții AICI).

Rugăciunea pe care să o rostești de Acoperământul Maicii Domnului

În ziua în care este prăznuit Acoperământul Maicii Domnului sunt rostite mai multe rugăciuni puternice, existând credința că rugile înălțate către Maica Domnului la data de 1 octombrie sunt făcătoare de minuni.

Rugaciunea pe care sa o rostesti de Acoperamantul Maicii Domnului  
Rugaciunea pe care sa o rostesti de Acoperamantul Maicii Domnului

Citește, în continuare, rugăciunea care ajută în orice situație:

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău. Amin!“.

Tropar la Acoperământul Maicii Domnului

„Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând către Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre“.

Condac la Acoperământul Maicii Domnului

„Fecioara astăzi, înainte stă în Biserică şi cu cetele sfinţilor, nevăzut se roagă lui Dumnezeu, îngerii cu ierarhii se închină şi Apostolii cu proorocii dănţuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci“.

Rugăciune puternică către Maica Domnului

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților, dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin!

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!“.

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...