Românii care se operează gratuit la privat. Schimbări importante în sistemul de sănătate

Stan Filon 21.06.2021, 14:00
Românii care se operează gratuit la privat. Schimbări importante în sistemul de sănătate

Guvernul României pregătește o Ordonanță de Urgență care va da o lovitură ”băieților deștepți” din sănătate, atât celor din România, cât și celor din afara țarii, care se îmbogățesc pe spinarea statului român. Prin această Ordonanță, pacienții români se pot opera gratuit și la clinicile private!

Românii se vor opera gratuit la privat

Cei care doresc să se opereze la privat o vor putea face gratuit sau mai pot plăti o diferență foarte mică, deoarece factura principală o va suporta statul român, potrivit OUG care completează și modifică art.230 și 249 din Legea nr.95/2006. Cu această asigurare complementară de sănătate, bolnavul poate beneficia de orice intervenție medicală atât la un spital de stat, cât și la unul privat. Pacientul este cel care își alege unde vrea să meargă. Are acest drept. Sistemul există demult în Franța, Germania și în mai toate țările civilizate.

Prin intermediul acestei noi ordonanțe, se cam închide robinetul banilor publici pentru băieții deștepți din Sănătate, abonați la contractele supraestimate cu spitalele. OUG-ul pe care îl vom prezenta va permite încheierea unei asigurări de sănătate complementare prin care pacienții care plătesc pentru aceasta vor beneficia de operații gratuite și în sistemul privat de sănătate.

Romanii se vor opera gratuit la privat
Romanii se vor opera gratuit la privat

Statul plătește sume exorbitante pentru operațiile românilor în afara țării

Astfel, pacienții nu vor mai pleca să se opereze peste graniță, iar statul român nu va mai plăti sume exorbitante, cum se plătesc în prezent. În fiecare an, statul român plătește între 130 și 140 de milioane de euro clinicilor din străinătate pentru intervenții care ar putea fi făcute și în România. Vecinii bulgari, de când și-au liberalizat spitalele și serviciile medicale și au sincronizat legislația lor cu cea europeană, au ajuns să plătească pentru operațiile făcute în afara țării aproximativ 200 de mii de euro pe an.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

ART. I. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 230, alineatele (2^1) și (2^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2^1) În situația în care asigurații optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asigurați, pe baza consimțământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferență prin Contractul-cadru, potrivit alin. (2^3).
(2^2) Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la alin. (2^1) este afişată pe pagina de internet și la sediul furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.”

2. La articolul 230, după alineatul (25 ) se introduce un alineat nou, alin.(26 ), cu următorul cuprins:

”(2^6) Prin excepție de la prevederile alin. (2^5), prevederile alin. (2^1) – (2^3) referitoare la contribuția personală pe care o pot plăti asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.”
3. La articolul 349, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă coplata și contribuția personală datorate de asigurat, în condiţiile legii.”ART. II. Numărul de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați, poate fi majorat până la data de 31 decembrie 2022, treptat, în limita a maxim 10% față de numărul total de 3 paturi contractate de casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați la data de 31 decembrie 2020, în urma unei analize a nevoii de servicii medicale realizată la nivel teritorial, pe baza unor criterii și a unei metodologii prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, aprobate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita numărului de paturi aprobate la nivelul județului/municipiului București, potrivit prevederilor art. 167 alin. (2) din aceeași lege.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI