Radu Mazăre ar putea scăpa din închisoare. Ce s-a întâmplat chiar azi

Ana Anitoiu 12.10.2020, 18:23
Radu Mazăre ar putea scăpa din închisoare. Ce s-a întâmplat chiar azi

Radu Mazăre ar putea scăpa din închisoare. Politicianul, fost primar în Constanța, a făcut declarații uluitoare, într-un comunicat pe care l-a scris alături de avocatul său.

Cum ar putea Radu Mazăre să scape din închisoare

Mai exact, în comunicat, Radu Mazăre susține că a fost extrădat și predat autorităților din România în mod ilegal.

„În 08.05.2019, am fost arestat în Republica Madagascar unde eram rezident și solicitant de azil politic Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite.

În 09.05.2019, în cauza ce a format obiect al dosarului nr. 2699/2/2019, Curtea de apel București a stabilit că sunt întrunite condițiile legale în vederea solicitării extrădării subsemnatului, conform Legii nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie), pentru executarea unei condamnări de 9 ani închisoare. În aceeași zi, în cauza ce a format obiect al dosarului nr. 4453/1/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit același lucru cu privire la punerea în executare a unui mandat de arestare preventivă.

Cererea extrădare formulată de România, adresată Republicii Madagascar, s-a bazat atât pe Legea nr. 302/2004 (legea română), cât și pe Convenția ONU împotriva corupției.

Conform art. 105-114 din Legea nr. 027-2017 (legea malgașă în materie), extrădarea se acordă numai în baza unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă, urmată de avizul obligatoriu al ministrului justiției.

Conform art. 71, raportat la art. 56-57, din Legea nr. 302/2004 (legea română în materie): este considerată bază legală necesară și suficientă pentru predarea (preluarea) extrădatului un extras al hotărârii judecătorești rămasă definitivă prin care se dispune extrădarea”, a scris Radu Mazăre.

Radu Mazăre ar putea scăpa din închisoare. Ce s-a întâmplat chiar azi

Fostul primar al Constanței a adăugat că predarea lui către autoritățile din România, la data de 19 mai 2019, s-a făcut fără existența obligatorie a hotărârii judecătorești și a avizului ministrului justiției din Madagascar.

”Documentele care au stat la baza predării-preluării mele au fost două autorizații ale Procurorului de pe lângă Tribunalul din Antananarivo și un ordin de extracție a mea din închisoarea malgașă în vederea predării (Autorizațiile și Ordinul de extracție)”, a adăugat Radu Mazăre, potrivit spynews.ro.

Ce drepturi consideră Radu Mazăre că i-au fost încălcate

De asemenea, Radu Mazăre a scris în comunicat, alături de avocatul său, ce drepturi consideră că i-au fost încălcate, atunci când a fost luat din Madagascar și adus în România.

”Pus în fața unei asemenea situații de vădită încălcare a drepturilor mele – nerespectarea dreptului la apărare și acces la o instanța de judecată (acestea fiind drepturi fundamentale ale omului) – am invocat în fața judecătorilor români atât nelegalitatea proceduri în Madagascar, cât și nelegalitatea procedurii de preluare prin raportare la Legea nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie).

Față de cele invocate, instanțele române au arătat că nu sunt competente să se pronunțe asupra legalități procedurilor derulate într-un stat străin.

În urma acestor hotărâri, am inițiat un proces în Republica Madagascar, în cadrul căruia am solicitat să se constate nelegalitățile menționate mai sus și în care s-a statuat definitiv că procedura predării mele a fost ilegală, deoarece au fost încălcate flagrant dispozițiile legale aplicabile”, a mai scris Radu Mazăre.

Radu Mazăre ar putea scăpa din închisoare. Ce s-a întâmplat chiar azi

Ce susține Radu Mazăre că ar trebui să i se întâmple

Politicianul a mai scris că ar trebui să scape de închisoare și să fie dus înapoi în Madagascar, deoarece extrădarea lui a fost făcută în mod ilegal.

”Prin sentința nr. 2625/07.09.2020, pronunțată de Tribunalul de Primă Instanță Antananarivo, rămasă definitivă la 09.10.2020, s-au constatat următoarele:

«(…) pentru respectarea principiului legalități este cazul să se constate toate aceste nelegalități și să se repună părțile în situația anterioară extrădării, chiar dacă domnul Mazăre Radu Ștefan va fi trimis pe teritoriul Republicii Madagascar» (…)

La acest moment, ca urmare a hotărârii mai sus menționate, statul solicitat (Republica Madagascar) a statuat oficial și definitiv că nu m-a predat în mod legal nici pentru executarea mandatului de arestare preventivă nr. 1/10.01.2018, emis de Înalta Curte de Casație și Justiție, nici pentru executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 269/2017/07.02.2019, emis de Curtea de Apel București.

În această situație apare cu evidență faptul că la data începerii producerii efectelor sentinței nr. 2625/07.09.2020, a Tribunalului Antananarivo, detenția mea în România devine ilegală din două motive:

  • S-a comis o fraudă la extrădare conform art. 77 din Legea nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie), care dispune: Predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontieră sau altă măsură de același fel este interzisă ori de câte ori ascunde voinţa de a se eluda regulile de extrădare;
  • La acest moment, se constată lipsa, cu efect retroactiv, a consimțământului statului solicitat pentru faptele care au dat loc predări încălcându-se principiul specialității, conform art. 74 din Legea nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie), care prevede că: Persoana predată ca efect al extrădării nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricţii ale libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădarea;
  • Incidența principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis – anularea (desființarea) actelor inițiale atrage după sine desființarea actelor subsecvente, care s-au bazat pe primele”, a mai scris Radu Mazăre.

El a precizat că va iniția în România toate demersurile judiciare necesare intrării în legalitate, urmând să ajungă din nou în Madagascar, după ce, ”finalmente, Republica Madagascar, prin sistemul său judiciar, a anulat actele ilegale și a dispus repunerea mea în situația anterioară”.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI