Programă istorie BAC 2022. Ce trebuie să știe elevii care susțin examenul

Badea Violeta 20.06.2022, 16:26
Programă istorie BAC 2022. Ce trebuie să știe elevii care susțin examenul

Programă istorie BAC 2022, publicată de Ministerul Educației. Absolvenții claselor a XII-a vor susține marți, 21 iunie, proba la alegere a profilului și specializării la examenul de Bacalaureat 2022. Prin urmare, cei de la profilul uman vor susține proba la istorie. Examenul la această materie le poate pune probleme multora dintre elevi. Iată cum arată programa de la istorie!

Programă istorie BAC 2022. Materie de studiu

Programă istorie BAC 2022 publicată de Ministerul Educației. Aceasta a fost realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Programa de la Istorie presupune materia studiată în clasa a XII-a, Istoria României, potrivit Ministerului Educației.

Profesorii urmăresc să vadă dacă elevii și-au însușit cunoștințe de baze legate de trecutul țării noastre, dar și dacă stăpânesc noțiunile și termenii de specialitate.

 • Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

– Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
– Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
– Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
– Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

 • Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice

– Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj
– Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate

 • Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice

– Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere
– Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
– Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice

 • Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme

– Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
– Construirea de sinteze tematice

Domeniile de conținut care trebuie pregătite

 • Popoare și spații istorice – Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
 • Oamenii, societatea și lumea ideilor – Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa și constituțiile din România.
 • Statul și politica:

– Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).

– Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

– România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

 • Relațiile internaționale:

– Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.

– România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX – cu excepția aspectelor referitoare la faptele istorice desfășurate după 1920 din acest conținut.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de vară

 • 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale
Urmăriți Impact.ro și pe