Motivele pentru care România nu poate trece la moneda euro. Comisia Europeană a făcut public raportul

Ioana Matei 01.06.2022, 23:29
Motivele pentru care România nu poate trece la moneda euro. Comisia Europeană a făcut public raportul

Comisia Europeană a stabilit că România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare pentru a trece la moneda euro, iar dintre cele șapte state analizat, este singura cu deficit excesiv. Doar Croația este pregătită să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2023, ceea ce va aduce numărul statelor membre din zona euro la douăzeci.

Concluzia este prezentată în Raportul de convergență din 2022, care evaluează progresele realizate de Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia în direcția aderării la zona euro. Analiza a vizat cele șapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro.

Potrivit concluziilor raportului, doar Croația și Suedia îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor.

Toate statele membre îndeplinesc criteriul privind finanțele publice, cu excepția României, singura țară care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv.

Bulgaria și Croația îndeplinesc criteriul cursului de schimb.

Bulgaria, Republica Cehă, Croația și Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung.

Croația va adopta moneda euro

Croația îndeplinește cele patru criterii nominale de convergență și legislația sa este pe deplin compatibilă cu cerințele tratatului și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale/BCE, potrivit concluziilor raportului. Evaluarea Comisiei este completată de Raportul de convergență al Băncii Centrale Europene (BCE), care a fost publicat tot miercuri.

Având în vedere evaluarea Comisiei și luând în considerare factorii suplimentari relevanți pentru integrarea economică și convergență, inclusiv evoluția balanței de plăți și integrarea piețelor produselor, forței de muncă și financiare, Comisia consideră că Croația îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. Comisia a adoptat propuneri de decizie a Consiliului și de regulament al Consiliului privind introducerea monedei euro în Croația.

Consiliul va lua deciziile finale privind adoptarea monedei euro de către Croația în prima jumătate a lunii iulie, după discuții în cadrul Eurogrupului și al Consiliului European și după ce Parlamentul European și BCE și-au dat avizul.

Raportul marchează un pas crucial și istoric în drumul Croației către adoptarea monedei euro.

Astăzi, Croația a făcut un pas important către adoptarea monedei euro, moneda noastră comună. La mai puțin de un deceniu de la aderarea la UE, Croația este pregătită să adere la zona euro la 1 ianuarie. Acest lucru va face ca economia Croației să fie mai puternică, aducând beneficii cetățenilor, întreprinderilor și societății în general.

Adoptarea de către Croația a monedei euro va consolida, de asemenea, moneda euro. La douăzeci de ani de la introducerea primelor bancnote, euro a devenit una dintre cele mai puternice monede din lume, îmbunătățind condițiile de viață pentru milioane de cetățeni din întreaga Uniune. Moneda euro este un simbol al forței și unității europene. Felicitări, Croația!”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Este o etapă istorică în parcursul european al Croației, care scoate în evidență eforturile susținute pe care autoritățile croate le-au depus pentru a îndeplini criteriile de intrare în zona euro, spune Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie.

”În prezent, poporul croat așteaptă cu nerăbdare să se alăture unui număr de peste 340 de milioane de cetățeni care folosesc deja euro ca monedă națională, o piatră de stabilitate în aceste vremuri tulburi. Mai mult, în anul în care am sărbătorit cea de a douăzecea aniversare a apariției monedei euro ca monedă fizică, zona euro în ansamblu poate acum să anticipeze cu interes primirea celui de al douăzecilea său membru”, a afirmat Paolo Gentiloni.

Evaluarea gradului de pregătire pentru adoptarea monedei euro

În toate statele membre din afara zonei euro examinate, cu excepția Croației, raportul constată că legislația națională în domeniul monetar nu este pe deplin compatibilă cu legislația UEM și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale/BCE.

Totodată, Comisia a analizat și factorii suplimentari menționați în tratat, care ar trebui luați în considerare la evaluarea caracterului durabil al convergenței. Această analiză arată că statele membre examinate sunt, în general, bine integrate din punct de vedere economic și financiar în UE. Cu toate acestea, unele dintre ele se confruntă în continuare cu vulnerabilități macroeconomice și trebuie să abordeze probleme legate de mediul lor de afaceri și de cadrul lor instituțional, care pot prezenta riscuri pentru sustenabilitatea procesului de convergență.

Punerea în aplicare eficace a reformelor și a investițiilor prevăzute în planurile lor naționale de redresare și reziliență va aborda principalele provocări macroeconomice.

În cazul Ungariei și Poloniei, planurile sunt în prezent evaluate de Comisie pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate criteriile de evaluare.

Raportul de convergență al Comisiei Europene stă la baza deciziei Consiliului UE referitoare la îndeplinirea de către un stat membru a condițiilor necesare pentru aderarea la zona euro.

Rapoartele de convergență sunt publicate o dată la doi ani sau atunci când există o cerere expresă din partea unui stat membru de a i se evalua nivelul de pregătire pentru aderarea la zona euro, cum a fost, de exemplu, cazul Letoniei în 2013.

Toate statele membre, cu excepția Danemarcei, și-au asumat angajamentul juridic de a adera la zona euro. Prin urmare, Danemarca, care a negociat o clauză de neparticipare în Tratatul de la Maastricht, nu face obiectul raportului.

Deși pandemia de COVID-19 și redresarea economică ulterioară din 2021 au avut un impact foarte semnificativ asupra constatărilor raportului de convergență din 2022, impactul invadării Ucrainei de către Rusia, care a început în februarie 2022, a avut un efect limitat asupra datelor istorice utilizate pentru pregătirea raportului.

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe
Ioana Matei
Redactor Impact.ro și absolventă a Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion din București în anul 2012, Ioana s-a alăturat echipei noastre în urmă cu 3 ani, din dorința...