Model fișă înscriere liceu 2022. Ordinea în care trebuie să treci opțiunile

Ana Anitoiu 05.07.2022, 09:46

Elevilor care au susținut Evaluarea Națională și părinților acestora le-ar putea fi de folos să consulte un model de fișă de înscriere la liceu 2022. Iată care este ordinea în care trebuie să fie trecute opțiunile și cum se va face repartizarea computerizată, ce a fost programată pentru data de 14 iulie.

Model fișă înscriere liceu 2022. Cum se completează

Compania ce administrează softul de repartizare computerizată a elevilor pentru admiterea la liceu a realizat, în anul 2017, un ghid explicativ, valabil și pentru această sesiune. Prima recomandare este ca fișa de înscriere să fie completată pe primele locuri cu opțiunile dorite cel mai mult, chiar dacă nu există siguranța că media va permite admiterea în acele clase.

„Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite!

Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri disponibile”, au atras atenția programatorii softului de repartizare pentru înscrierea la liceu.

Model fisa inscriere liceu completata
Elevii, repartizati la licee in functie de optiuni si de medii

Cum se face repartizarea computerizată a elevilor la liceu 2022

Softul repartizării computerizate a elevilor pentru admiterea la liceu ia fiecare elev pe rând, pornind cu cel cu media cea mai mare și continuând în ordine descrescătoare. Pentru fiecare elev în parte, este examinată la început prima opțiune de pe fișa ce trebuie completată cu codurile ce se regăsesc în broșura Admitere 2022 editată de Inspectoratul școlar județean sau al Municipiului București și alegerea specializărilor.

Dacă mai sunt locuri, acel elev este repartizat la acea specializare și se trece la următorul elev. În cazul în care nu mai sunt locuri, se trece la a doua opțiune de pe fișa elevului. Ulterior, dacă este nevoie, se trece la a treia și tot așa până este găsită o specializare cu locuri disponibile sau se epuizează opțiunile.

În cazul în care opțiunile unui elev exprimate în fișa acestuia nu îi permit să intre la niciun liceu, deoarece locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el, acel elev rămâne nerepartizat, indiferent de media pe care o are. Deschideți galeria foto de mai sus pentru a vedea modelul de fișă de înscriere la liceu!

Elevii care au susținut proba la Limba și literatura maternă au o opțiune

Atenție! Elevii care au susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă pot alege să nu fie luată în calcul această probă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali trebuie să completeze o declarație. Însă, în astfel de cazuri, nu se mai poate face repartizarea la învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a opta, ce are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a cincea – a opta, ce are o pondere de 20%.

Cum se face departajarea elevilor cu medii egale

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi pentru admiterea la liceu după următoarele criterii, în ordine: media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

Dacă este în continuare egalitate, departajarea se face după: nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională; cea la matematică; cea la limbă maternă; respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Urmăriți Impact.ro și pe