Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022 va fi afișată pe 1 iulie. Formula de calcul

Badea Violeta 01.07.2022, 14:26
Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022 va fi afișată pe 1 iulie. Formula de calcul

Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022 va fi afișată vineri, 1 iulie. Aceasta va fi publicată de Ministerul Educației atât la nivel județean, cât și pentru București. Conform datelor oficiale, după soluționarea contestațiilor, s-au înregistrat mai mult de 19.000 de note greșite la examenul de capacitate. Află, din rândurile următoare, cum se va calcula media de admitere la liceu!

Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022

Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022 va fi afișată pe data de 1 iulie. După aflarea notelor de la examene și soluționarea contestațiilor, acum, elevii urmează să se înscrie la licee.

Conform Ministerului Educației, după evaluarea contestațiilor, s-au înregistrat peste 19.000 de note greșite la Evaluarea Națională 2022. Elevii care au primit note de trecere trebuie să-și calculeze mediile după o formulă stabilită de Ministerul Educației.

Ulterior,  elevii vor fi departajați în funcție de mediile de admitere rezultate, de la cea mai mare până la cea mai mică. Iată cum se calculează media de admitere la liceu 2022:

 • MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN, unde:

– MA = media de admitere;

– ABS =media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

– EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

De precizat că media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-VIII are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022
Ierarhia elevilor după mediile de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2022

Cum se calculează media pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf

 • (3 APT + MA)/4 = MFA,
  unde:

– APT = nota finală la probele de aptitudini;
– MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
– MFA = media finală de admitere.

Cum se calculează media pentru profilul teologic

 • (APT + MA)/2 = MFA,
  unde:

– APT = nota finală la probele de aptitudini;
– MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
– MFA = media finală de admitere.

Admitere liceu 2022, calendarul oficial întocmit de Ministerul Educației

Noi emoții pentru absolvenții claselor a VIII-a! Pe data de 4 iulie 2022 încep înscrierile pentru admiterea la liceu 2022. Ministerul Educației a publicat calendarul oficial. Iată când vor afla elevii rezultatele finale ale repartizării computerizate.

 • 4-11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere. Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;
 • 12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București. Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată;
 • 13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
 • 14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București;
 • 15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma reînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
 • 21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
Urmăriți Impact.ro și pe