După cât timp se plătește prima pensie după primirea deciziei de pensionare? 

Emanuela Pană 23.01.2023, 16:55
După cât timp se plătește prima pensie după primirea deciziei de pensionare? 

Teoretic, cererea de pensionare este soluționată în termen de 45 de la depunerea ei. Însă, din cauza numărului mare de dosare și mic de personal, procedura poate dura mai mult. În plus, odată emisă decizia, proaspătul pensionar mai are de așteptat până îi vin banii. Iată după cât timp se plătește prima pensie după primirea deciziei de pensionare.  

Pensii 2023: Decizia de pensionare trebuie emisă în 45 de zile  

Ți-ai depus dosarul de pensionare și vrei să știi cât ai de așteptat până vei încasa prima pensie? Ei bine, adevărul este că nu există un termen clar în acest sens. Data la care vei încasa pensia depinde și de tipul de pensie, dar și de data la care a fost depusă cererea de pensionare.  

Articolul 106 din Legea 263/2010 actualizată, arată, la alin. 1, că „admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii“. Însă, acest lucru nu înseamnă că vei primi banii pe loc.  

După cât timp se plătește prima pensie după primirea deciziei de pensionare? 

Deși acesta este momentul în care trebuie să înceapă plata efectivă, până la primirea banilor trece, de regulă, o lună de zile. Chiar dacă vine cu întârziere, pensia se acordă retroactiv începând cu data la care a fost depusă cererea de pensionare, ceea ce înseamnă că nu vei pierde bani.   

În sistemul public de pensii din România, plata pensiilor se face lunar, în moneda națională. Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială. 

Pensionarul alege cum vrea să primească banii, respectiv: 

 • prin mandat poştal: la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
 • în cont curent sau cont de card: la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie.

Lista băncilor unde îți poți face cont pentru pensie  

Iată lista băncilor cu care CNPP a încheiat convenţii privind plata pensiilor prin conturi curente sau conturi de card: 

 • ALPHA BANK; 
 • ATE BANK; 
 • BCR; 
 • BRD; 
 • BANCA ROMANEASCA; 
 • BANCA TRANSILVANIA; 
 • CEC BANK; 
 • CARPATICA; 
 • CREDITCOOP; 
 • CREDIT EUROPE BANK; 
 • GARANTI BANK; 
 • IDEA BANK (fosta Romanian International Bank); 
 • ING BANK N.V.; 
 • INTESA SAN PAOLO BANK; 
 • LIBRA BANK; 
 • MARFIN BANK; 
 • MILLENIUM BANK; 
 • OTP BANK; 
 • PIRAEUS BANK; 
 • PROCREDIT BANK; 
 • RAIFFEISEN BANK; 
 • UNICREDIT TIRIAC BANK; 
 • VOLKSBANK. 

Citește și: Pensionarii primesc bani în plus din 2023. Cum se calculează valoarea ajutorului de la stat după creșterea punctului de pensie

Cum se acordă dreptul la pensie?  

Potrivit art. 103, alin. 1, din Legea 263/2010, „pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială“.  

Dupa cat timp se plateste prima pensie dupa primirea deciziei de pensionare 
Dupa cat timp se plateste prima pensie dupa primirea deciziei de pensionare

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la Casa de Pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului. 

Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele două condiții cumulativ: 

 • împlinirea vârstei-standard de pensionare; 
 • realizarea stagiului minim de cotizare. 

Teoretic, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a Casei teritoriale de pensii. 

Vezi și: Modificarea care va apărea pe noile taloane de pensie din 2023. Detaliul la care trebuie să fie atenți românii

Actele necesare pentru depunerea dosarului 

Iată care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă: 

 • cerere pentru înscrierea la pensie; 
 • carnetul de muncă (original şi copie);  
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);  
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);  
 • adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);  
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;  
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);  
 • livretul militar (original şi copie);  
 • diploma de absolvire a învaţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; 
 • dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de invăţământ universitar din străinătate;  
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);  
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);  
 • procura specială pentru mandatar (original şi copie), dacă este cazul;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul; 
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original); 
 • Adeverinta-tip pentru înscrierea la pensie conform art. 65 alin.(5) din Legea 263/2010; 
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.  
Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...