Datoriile se plătesc cu închisoarea. Eugen Teodorovici propune o pedeapsă de până la 7 ani

Alexandra Chivu 15.09.2019, 12:55
Datoriile se plătesc cu închisoarea. Eugen Teodorovici propune o pedeapsă de până la 7 ani

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a depus vineri la Senat un proiect care propune pedeapsa cu închisoare pentru datornici.

Datoriile se plătesc cu închisoarea. Eugen Teodorovici propune o pedeapsă de până la 7 ani

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a depus vineri la Senat un proiect de act normativ ce propune pedeapsa cu închisoare pentru datornici, atât persoane fizice, cât și juridice. În documentul depus la Senat se arată că această acțiune constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 an la 6 ani.

Datoriile se plătesc cu închisoarea. Eugen Teodorovici propune o pedeapsă de până la 7 ani

„Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, ori, după caz, nereţinerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul scadent prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”, este notat în documentul depus vineri la Senat.

Taxele și impozitele prevăzute în Anexă, pentru neplata cărora s-a gândit pedeapsa cu închisoarea:

 • impozitul pe dividente
 • impozitul pentru veniturile din activități independente
 • impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor
 • impozitul pe veniturile din arendă
 • impozitul pe veiturile sub formă de dobânzi
 • impozitul pe veniturile sub formă de dividente
 • impozitul pe veniturile din premii și jocuri de noroc
 • impozitul pe venituri impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului
 • impozitul pe veniturile din pensii
 • impozitul pe veniturile din alte surse
 • impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II și III din Codul fiscal
 • contribuția de asigurări sociale
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate
 • impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
 • impozitul datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimodiul personal
 • contribuția la Fondul pentru mediu

Proiectul de act normativ inițiat de Teodorovici, „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”.

Sustragerea de la neplată, pedepsită și ea

Ministrul Finanțelor propune și pedepsirea tentativei, cât și ascunderea unor bunuri în scopul sustragerii de la plata taxelor. Conform art. 9 al proiectului, constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea cătorva drepturi pentru următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor față de stat.

 • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile
 • omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate
 • evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive
 • alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor
 • executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor
 • sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate
 • substituirea, degradarea sau instrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală sau ale Codului de procedură penală.
Urmăriți Impact.ro și pe