SPECIAL

Cum se scrie corect: deloc sau de loc?

Ileana Mlădinoiu 10.10.2021, 15:13
Cum se scrie corect: deloc sau de loc?

Definirea omofenelor, căci “deloc” și „de loc” intră în această categorie a vocabularului, a mai fost făcută în articole anterioare. Pentru cei care nu au fost interesați sau nu au avut timp să le parcurgă, voi relua definirea lor. Fiindcă plecând de la zero, poți ajunge treptat la înțelegerea unei probleme ca aceasta, adică la scrierea corectă a celor doi termeni “deloc” și “de loc”.

Prin urmare, omofonele sunt cuvintele care se pronunță la fel, adică au aceeași structură fonetică, dar nu sunt grafic identice. De ex.: cuminte, cu minte, altădată, altă dată, demult, de mult etc.

Acum, dacă ele se pronunță la fel, de ce nu se face același lucru și în scris și de ce trebuie să ținem cont atunci când le introducem într-un text, fie el o simplă propoziție. Avem la îndemână surse lingvistice: gramatici, îndreptare ortografice, otoepice și de punctuație, dicționare, ca să vă putem oferi explicațiile necesare.

Cum se scrie corect: deloc sau de loc?

1.Deloc

Ca parte de vorbire “deloc” este adverb de mod, dar unele lucrări, cum ar fi Limba română contemporană, merg până acolo încât îl numesc adverb pronominal negativ, fără persoană, ce trimite direct la mesajul propoziției.

După înțeles, “deloc” exprimă negația la fel ca: nu, ba, nici, nicidecum. Ajungând la nicidecum, vom constata că este chiar sinonimul lui „deloc”, așa cum sunt și defel, nicicum, nicicât, nimic, nici într-un fel.

De asemenea, „deloc” corespunde și formei populare ioc, regionalismelor nicăcum, nicidecât, neam (Oltenia). Dacă aducem în discuție și termenii argotici, atunci “deloc” se traduce prin canci (de la țigănescul kanci).

În felul acesta se explică ortografia lui “deloc”, scris legat, chiar dacă este compus din prepoziția simplă „de” și substantivul „loc”, ce s-au contopit/sudat.

Exemple de propoziții cu “deloc”

Nu se potrivesc deloc/nicidecum.

Nu-mi place deloc/defel să privesc la televizor.

Bâtrânul n-aude deloc.

N-a nins deloc toată iarna.

Muncește continuu, dar de mâncat deloc/canci.

Ai bani la tine? Deloc/canci/nexam/neam.

Decât deloc/nimic, e mai bine să faci ceva.

Nu se străduiește deloc/nici cât negru sub unghie.

„Deloc” se scrie într-un singur cuvânt, așa cum se scriu și adverbele deasupra, devreme, degrabă…

Se mai folosește și în expresii ca: chiar deloc, mai deloc.

De ex.: Nu are mai deloc obiecte personale.

Nu este relaxat chiar deloc.

Cum se scrie corect: deloc sau de loc?
Lecția de gramatică. Cum se scrie corect: deloc sau de loc?

2.De loc

De loc este format din prepoziția simplă “de” și substantivul de genul neutru „loc”. Are ca sinonime cuvintele „originar”, „local”, „porțiune de pământ”.

De ex.: „De loc”/originar omul este din Suceava.

Surorile nu se au bine pentru o bucată „de loc”/porțiune de pământ din livadă.

De loc scris astfel întră și în componența expresiei “A fi de loc”(sau de locul lui/ei) din București, care ne trimite tot la “originar”.

A fi de loc/originar din București.

Aveți grijă să știți de unde sunteți „de loc” (cine își poate uita originea?), ca să facem un fel de joc de cuvinte, și cum să-l scrieți, pentru că altfel nu vă încadrați „deloc” în circuitul normal, corect al frumoasei limbi române cu regulile sale bine stabilite.