Cum se realizează o transcriere auto perfect legal din punct de vedere al legistalției în vigoare

Emanuela Pană 08.05.2021, 09:21
Cum se realizează o transcriere auto perfect legal din punct de vedere al legistalției în vigoare

Dacă ți-ai achiziționat de curând un autoturism folosit, atunci știi că orice operațiune de vânzare – cumpărare presupune transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător, devenit noul proprietar. Procedura poartă denumirea de transcriere, iar costurile pe care le presupune variază între 40 și 250 de lei. Află, în continuare, cum se transcrie o mașină second hand după vânzare și care sunt actele necesare.

Cum se transcrie un autoturism după vânzare

După cum reiese și din paragraful anterior, procedura de transcriere se face pentru a înmatricula un vehicul second hand care a fost cumpărat din România și este destul de simplă. Costurile variază în funcție de masa autoturismului și păstrarea sau nu a numerelor vechi de înmatriculare. Astfel, dacă noul proprietar dorește să schimbe numerele de înmatriculare cu unele noi, costul transcrierii poate ajunge și la cca. 250 de lei, pentru că va plăti atât contravaloarea unor plăcuțe noi, cât și o taxă de înmatriculare.

În schimb, în cazul în care cumpărătorul decide să păstreze numerele vechi, singura taxă pe care va trebui să o achite este cea pentru un nou certificat de înmatriculare, în valoare de 37 de lei.

Operatiunea de transfer a dreptului de proprietate este reglementată prin articolul 8 din Ordinul 1501/2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Cel care trebuie să solicite transcrierea unui autovehicul este noul proprietar (cumpărătorul), iar acest lucru se face la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule.

Citește și: Ce acte sunt necesare pentru dobândirea numerelor provizorii sau roșii, cum mai sunt cunoscute ele

Care sunt actele de care ai nevoie

În continuare, îți vom prezenta o listă cu actele necesare pentru a realiza transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător.

transcriere auto dupa vanzare
Înmatriculări auto. Acte necesare transcriere 2021

Prin urmare, dacă ți-ai achiziționat o mașină „la mâna a doua“ din România și vrei să o transcrii, vei avea nevoie de următoarele acte:

 • Cererea de transcriere a solicitantului (cumpărătorul);
 • Fișa de înmatriculare, completată, semnată și ștampilată atât de vânzător, cât și de cumpărător. Documentul trebuie vizat la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului proprietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);
 • Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original și copie;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
 • Dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 • Copia asigurării RCA, încheiată pe numele cumpărătorului pentru cel puțin 6 luni, în termen de valabilitate;
 • Dovada plății taxei de înmatriculare de 52 lei, în cazul vehiculelor cu masă mai mică sau egală cu 3.500 kg, sau de 125 lei, în cazul vehiculelor cu masă mai mare de 3.500 kg – se achită de către cumpărător. Plata se face numai în cazul în care nu se păstrează numerele anterioare pe vehicul;
 • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate – va fi menționat pe verso „Înstrăinat către …, la data de …“ și semnătura/ștampila (dacă este cazul) a vânzătorului;
 • Plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui județ;
 • Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate plăti la CEC);
 • Dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând sau de 85 lei pentru număr preferențial – sumele sunt achitate la ghișeul de depunere documente;
 • Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Românîn termen de valabilitate;
 • Contractele de vânzarecumpărare/facturăîn original și copie;
 • În cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care  ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu, certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului), precum și împuternicirea reprezentantului legal al acestora;
 •  Procura specială autentificată de notarul public, dacă actele se depun de o altă persoană decât titularul.

Documentul care detestă dreptul de proprietate asupra autoturismului, dar și actul de identitate vă vor fi înapoiate pe loc, după confruntarea copiilor cu originalele. La rândul ei, cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Urmăriți Impact.ro și pe