Cum ieși la pensie anticipat în România, cu cinci ani mai devreme fără penalizări: toți românii trebuie să știe

Gabriel Peneș 21.03.2023, 09:26
Cum ieși la pensie anticipat în România, cu cinci ani mai devreme fără penalizări: toți românii trebuie să știe

Cum ieși la pensie anticipat în România, cu cinci ani mai devreme fără penalizări. Spectrul unei eventuale măriri a vârstei de pensionare îi face pe mulți români să se gândească deja la abandonarea vieții profesionale active și intrarea lor în rândul pensionarilor mai devreme decât este vârsta standard de pensionare. Dar cum se poate face acest lucru?

Cum ieși la pensie anticipat în România, cu cinci ani mai devreme fără penalizări

În România ai opțiunea de a te pensiona anticipat, dar, totodată, trebuie să știi că există și un întreg set de condiții pentru a putea beneficia de acest lucru. La ora actuală, vârsta de pensionare în România este de 65 de ani, pentru bărbați și de 62 de ani, pentru femei, dar în cazul acestora ea va crește gradual până la 63, din 2025.

Toți românii care au îndeplinit stagiul minim de cotizare pot ieși la pensie, iar aceasta este de trei feluri: pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial. Legea în vigoare arată că românii care doresc să obțină pensia pentru limita de vârstă trebuie mai întâi să îndeplinească un stagiu minim de cotizare de 15 ani, indiferent dacă sunt de sex feminin sau masculin. Amintim că stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Însă persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, fără penalizare, conform antena3.ro. Cu alte cuvinte, o persoană care a cotizat timp de 43 de ani la asigurările sociale de stat poate cere pensionarea la 60 de ani, în cazul bărbaților și la 57 de ani, deocamdată, în cazul femeilor.

Cum ieși la pensie anticipat în România, cu cinci ani mai devreme fără penalizări toți românii trebuie să știe
Persoanele care au cotizat cu cel puțin 8 ani mai mult decât stagiul complet de cotizare la asigurările sociale de stat, pot cere pensionarea cu 5 ani mai devreme

Toți românii trebuie să știe

Pe de altă parte, pensia anticipată parțială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare pentru femei și bărbați sunt stabilite în raport cu luna și anul nașterii. Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă. Cei care îndeplinesc condițiile menționate mai sus trebuie să depună un dosar care să cuprindă mai multe documente.

Acte necesare pentru pensionarea anticipată

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie);
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie);
 • Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • Livretul militar (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale;
 • Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie;
 • Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon);

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare, după caz, a plăţii pensiei.

Gabriela Cristea se poate considera o norocoasă
Urmăriți Impact.ro și pe
Gabriel Peneș
- Născut în 1966, absolvent de Istorie, lucrez în presă din 1996       -    Redactor, playtech.ro, 23.06.2021 -       -     Redactor, playsport.ro, 16.01. 2021 - 03.06....