Cum completezi cererea de înscriere la liceu 2022. Ce opțiuni trebuie bifate 

Emanuela Pană 23.06.2022, 14:25
Cum completezi cererea de înscriere la liceu 2022. Ce opțiuni trebuie bifate 

Cum completezi cererea de înscriere la liceu 2022, ce opțiuni trebuie să bifezi. Fișa de admitere la liceu a fost publicată de inspectoratele școlare, iar potrivit calendarului admiterii la liceu în 2022, absolvenții de clasa a VIII-a vor completa, în prezența părinților și a diriginților, opţiunile în fişele de înscriere în perioada 4-11 iulie.

Cum completezi cererea de înscriere la liceu 2022. Ce opțiuni trebuie să bifeze elevii

Absolvenții de gimnaziu vor afla notele finale pe care le-au obținut la Evaluarea Națională 2022, urmând ca, după afișarea rezultatelor, elevii să decidă la ce liceu vor să se încrie, interesându-se de cele mai bune instituții, dar și de mediile de admitere din anii trecuți.

Viitorii liceeni vor completa opțiunile de înscriere la liceu în perioada 4-11 iulie, fiind asistați de părinți și diriginții claselor a VIII-a. Tot în această perioadă se completează și fișele de înscriere de către absolvenții de gimnaziu care doresc să participle la admitere în alt județ.

Repartizarea computerizată a elevilor la liceu se va face pe 14 iulie 2022, în două etape, potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. La prima etapă a repartizării computerizate vor participa doar elevii care au susținut Evaluarea Națională.

Reamintim că în perioada 16 mai – 3 iunie au avut loc ședințe de instruire cu părinții și elevii în vederea prezentării procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la instituția de învățământ sau prin mijloace electronice.

Anexele fişelor de înscriere la liceu au fost eliberate de școli, conform calendarului, în perioada 11-13 mai 2022, pentru elevii care vor să participe la probele de aptitudini sau la cele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.

Cum completezi cererea de înscriere la liceu 2022

Primul pas în alegerea opțiunilor îl reprezintă identificarea filiarei, a profilului și, ulterior, a specializării dorite. Admiterea la liceele de stat se face pe baza mediei de admitere, deci nu ca urmare a unui examen. Dacă mai mulți candidați au medii de admitere egale, departajarea se va face ținând cont de următoarele criterii:

  • Media generală obținută la Evaluarea Națională 2022;
  • Media generală de absolvire a claselor V-VIII;
  • Nota obținută la proba de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională;
  • Nota obținută la proba de Matematică la Evaluarea Națională;
  • Nota obținută la proba de Limba maternă de la Evaluarea Națională.

Revenind la regulile privind completarea fișei de înscriere la liceu 2022, menționăm că elevii trebuie să completeze, în ordinea preferințelor, codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Model cerere înscriere liceu 2022. Ce opțiuni trebuie bifate 

Candidații vor fi atenționați că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire cu predare într-o limbă a unei minorități naționale, pot înscrie respectivul cod în fișa de opțiuni doar cu condiția să fi urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau să fi susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă menționată la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. În caz contrar, în momentul repartizării computerizate opțiunea va fi anulată.

Cum completezi cererea de înscriere la liceu
Cum completezi cererea de înscriere la liceu 2022

Exemplu de completare a opțiunilor

În cazul în care prima opțiune este pentru specializarea matematică-informatică, cursuri de zi, la Liceul Minerva, care are codul 107 în broșură, absolventul va completa poziția 1 din fișă astfel:

1 0 7

Dacă a doua opțiune este, de pildă, pentru specializarea științe sociale, cursuri la zi, la Liceul Apollo, care are codul 279 în broșură, absolventul va completa poziția 2 din fișă astfel:

2 7 9

În același mod vor fi completate și celelalte opțiuni pentru licee, în ordinea preferințelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opțiuni. În momentul în care completează opțiunile, părinții și candidații sunt rugați să verifice și corectitudinea celorlalte date înscrise în fișă de secretariatul școlii.

După cum aminteam și mai sus, completarea listei de opțiuni se va face de către candidat în prezența părintelui/tutorelui legal, sub observația dirigintelui clasei. Aceștia vor semna fișa de înscriere. Fiecare candidat are posibilitatea de a-și copia în fișa-model din broșură lista de opțiuni, în ordinea preferințelor exprimate, pentru uz propriu.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Admiterea la liceu în 2022 va avea loc, ca în fiecare an, după ce se va încheia Evaluarea Națională 2022. Există și o formulă pe care absolvenții de gimnaziu o pot folosi pentru a-și calcula media de admitere la liceu în 2022, respectiv: MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN, unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Așadar, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Urmăriți Impact.ro și pe