Cum calculezi media de admitere la liceu. Care este formula de calcul

Emanuela Pană 13.06.2022, 09:07
Cum calculezi media de admitere la liceu. Care este formula de calcul

Cum calculezi media de admitere la liceu, care este formula de calcul. Absolvenții de gimnaziu află pe 23 iunie rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2022. Următoarea etapă importantă pentru elevi este admiterea la liceu, notele obținute la examene având o pondere semnificativă. Află cum se calculează media de admitere la liceu în 2022, cât contează notele de la Evaluarea Națională și mediile din gimnaziu.

Cum calculezi media de admitere la liceu. Care este formula de calcul

După ce se va încheia Evaluarea Națională 2022, pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-A va începe o nouă etapă importantă, și anume admiterea la liceu. Rezultatele la Evaluarea Națională 2022 sunt anonimizate pentru al doilea an, astfel că elevii își vor afla notele în baza unui cod unic.

Cum calculezi media de admitere la liceu

În 2022, media de admitere la liceu se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%, potrivit broșurii de admitere.

Ministerul Educației a anunțat că și în acest an media de admitere la liceu se va calcula în funcție de mediile din anii de gimnaziu V-VIII, dar și de notele obținute de elevi la Evaluarea Națională 2022. Altfel spus, media de admitere la liceu în 2022 se face în baza unei medii obținute luând în calcul notele de la Evaluarea Națională 2022 și media anilor de gimnaziu V-VIII.

Care este formula de calcul

Admiterea la liceu în 2022 va avea loc, ca în fiecare an, după ce se va încheia Evaluarea Națională 2022. Există și o formulă pe care absolvenții de gimnaziu o pot folosi pentru a-și calcula media de admitere la liceu în 2022, respectiv: MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN, unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Așadar, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere în 2022:

 • Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională;
 • Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obținute la Evaluarea Națională sunt inferioare notei cinci;
 • Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci;
 • Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Când are loc admiterea la liceu în 2022

Elevii și părinții vor completa, potrivit calendarului admiterii la liceu 2022, fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu în perioada 4-11 iulie, urmând ca repartizarea computerizată să aibă loc pe 14 iulie.

Cum calculezi media de admitere la liceu
Cand are loc admiterea la liceu in 2022

Calendarul admiterii la liceu în 2022:

 • 4-11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
 • 4-11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
 • 4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;
 • 12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;
 • Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București;
 • 12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată;
 • 13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională;
 • 13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
 • 14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023;
 • 14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal;
 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București;
 • 15-20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
 • 21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Cum se departajează elevii cu aceeași medie de admitere

În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale și aceeași opțiune pentru instituția de învățământ pe care vor să o urmeze, aceștia vor fi departajați folosind mai multe criterii stabilite de Ministerul Educației, în următoarea ordine:

 • media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • media generală de absolvire a claselor V-VIII;
 • nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Calendar Evaluarea Națională 2022

 • 30 mai – 3 iunie 2022 – Înscrierea la Evaluarea Națională;
 • 3 iunie 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
 • 14 iunie 2022 – Limba și literatura română – probă scrisă;
 • 16 iunie 2022 – Matematica – probă scrisă;
 • 17 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – probă scrisă;
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;
 • 23 iunie 2022 (ora 16:00-19:00) – 24 iunie 2022 (ora 8:00 – 12:00) – Depunerea contestațiilor;
 • 24 iunie – 29 iunie 2022 – Soluționarea contestațiilor;
 • 30 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.
Urmăriți Impact.ro și pe