Contribuții suplimentare la sănătate pentru cei cu pensii mari. Câți bani vor plăti cei cu pensii de peste 4.000 de lei

Gabriela del Pupo 30.12.2021, 12:11
Contribuții suplimentare la sănătate pentru cei cu pensii mari. Câți bani vor plăti cei cu pensii de peste 4.000 de lei

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) anunță cum se vor calcula contribuțiile la sănătate ale pensionarilor care beneficiază de pensii substanțiale. Prevederile OUG nr.130/2021 au adus, printre altele, modificări şi completări asupra Codului fiscal, cu implicaţii asupra veniturilor din pensii şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii.

Cum se calculează pensiile de peste 2000 de lei?

Cei care au pensii sub 2000 de lei nu sunt afectați de proiectul de Ordonanță de Urgență. Pentru ceilalți pensionari această suma este dedusă iar diferența face baza de calcul pentru contribuția pe care asiguratul trebuie să o aducă la sănătate. Practic prevederile din Codul fiscal referitoare la cota de impozit utilizată, la obligaţia de calcul lunar a impozitului aferent veniturilor din pensii, la reținerea și la plata către bugetul de stat au rămas nemodificate.

“Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii”, se arată în proiect, conform adevărul.ro

O declarație pe proprie răspundere în care să fie anunțat venitul suplimentar (declarația 112) este obligația contribuabililor care au pensii mai mari de 2000 de lei.

Cei care au o pensie mai mare de 2000 de lei până la 8.000 de lei vor fi impozitați după următorul calcul:

Calcul impozit: Venitul impozabil lunar din pensii (8000 lei – 2000 lei – 400 lei) = 5600 lei
5600 lei x 10% (cota de impozit) = 560 lei
Venitul net din pensii = 8000 lei – 560 lei (impozit) – 400 lei (cass) = 7040 lei


Cât trebuie să plătească la CNASS cei care au venituri de peste 4000 de lei?

Proiectul de Ordonață prevede ca CNPP, prin casele teritoriale de pensii, să calculeze şi să rețină la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei. Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.
Calculul contribuţi​ei de asigurări sociale de sănătate:

(8.000 lei – 4.000 lei) x 10% (cota cass) = 400 lei

Acesta este doar un exemplu de calcul pentru o pensie de 8000 de lei, suma calculându-se proporțional pentru toate sumele care depășesc 4000 de lei.
Urmăriți Impact.ro și pe