Contract de închiriere apartament în 2021. Model PDF

Emanuela Pană 09.05.2021, 15:08
Contract de închiriere apartament în 2021. Model PDF

Fie că te afli în ipostaza de chiriaș sau proprietar, este important ca locuința să fie dată spre folosință în prezența unui contract de închiriere, în care să se prevadă, în litera legii, drepturile și obligațiile părților, cuantumul chiriei, perioada de închiriere ș.a.m.d. Ce ar trebui să știe atât proprietarul, cât și chiriașul înainte de a „bate palma“, dar și un model PDF de contract de închiriere apartament în 2021, în continuare.

Contract de închiriere apartament în 2021. Model PDF

Închirierea legală a unui imobil, fie el teren, casă, apartament, spațiu comercial, etc., se face, după cum bine știm cu toții, printr-un contract de închiriere. Acesta stă la baza acțiunii prin care o persoană (proprietarul) îi oferă alteia (chiriașul) dreptul de a folosi, în litera legii, un imobil, în schimbul unei sume de bani. Reglementarea integrală a acestui contract se regăsește în Codul civil.

Contractul de locaţiune se consideră încheiat îndată ce părţile au convenit asupra bunului şi preţului“, scrie în actul normativ.

În principal, contractul de închiriere se compune din:

 • date de identificare ale părților;
 • obiectul contractului;
 • destinația;
 • durata contractului;
 • chiria și modalitatea de plată;
 • obligațiile și drepturile proprietarului;
 • obligațiile și drepturile chiriașului.

Vezi aici: Contract-inchiriere-model-PDF

Începând de acum doi ani, legislația nu mai prevede obligația de a înregistra contractul la FISC în termen de 30 de zile de la închiriere, însă valabilitatea contractului de închiriere nu era dată oricum de înregistrarea sa undeva. Prin urmare, contractul de închiriere este perfect valabil și dacă e un simplu înscris sub semnătură privată, între cele două părți.

Mai mult, nu este obligatoriu nici să fie autentificat, însă cel care are cel mai mult de pierdut dacă nu există deloc un contract este, în mod evident, cel care închiriază.

În lipsa unui contract, îi este extrem de dificil proprietarului să intre în locuință dacă chiriașul se opune. În lipsa unui contract, este dificil de dovedit chiria, e dificil de inspectat locuința sau de limitat numărul de persoane care stau efectiv acolo. În lipsa unui contract, este dificil să cunoașteți drepturile, anume care reparații sunt ale proprietarului, care ale chiriașului, cine ce datorii trebuie să plătească privitor la imobil, o strategie de terminare a contractului, eventuale penalități la încheierea în avans etc.“, explica, cu ceva timp în urmă, avocata Liliana Grădinaru, potrivit avocatnet.ro.

De asemenea, este important de știut că, începând din anul 2018, cei care obțin venituri din chirii nu mai au obligația de a înregistra contractele la FISC. În schimb, proprietarilor le revine obligația de a completa declarația unică pentru impozitarea acestor venituri.

Citește și: A apărut Black Friday pentru închirierea de locuințe în România. De ce reduceri ai parte

Ce ar trebui să știe părțile

Prețul locațiunii este chiria, care poate consta fie într-o sumă de bani, fie în orice alte bunuri sau prestații. Oricare variantă s-ar alege, trebuie trecută în contract valoarea chiriei.

Contract închiriere apartament 2021
Contract de închiriere apartament în 2021: Ce ar trebui să știe proprietarul și chiriașul

În ceea ce privește perioada închirierii, dacă acest aspect nu este prevăzut în contract, chiriașul poate să iasă din înțelegere anunțându-l pe proprietar, cu ceva timp înainte. Codul civil prevede un termen de preaviz ce nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. La rândul său, proprietarul poate să-i ceară chiriașului să elibereze locuința, cu respectarea unui termen de preaviz, după cum urmează:

 • 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare;
 • 15 zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună.

Principalele obligații ale părților

După cum era de așteptat și după cum prevede și Codul civil, ambele părți (proprietarul și chiriașul) au câteva obligații principale, pe care trebuie să le respecte.

Proprietarul are următoarele obligații (chiar dacă nu sunt trecute în contract, ele există în virtutea legii, adică a Codului civil):

 • să predea locatarului bunul dat în locaţiune;
 • să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata locaţiunii;
 • să asigure locatarului liniştita şi utila folosinţă a bunului pe tot timpul locaţiunii.

Pe ascurt, proprietarului îi revin obligații referitor la reparațiile din locuință.

Locatarul (chiriașul) are următoarele obligații:

 • să ia în primire bunul dat în chirie;
 • să plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract;
 • să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă;
 • să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului.

Locatarul este obligat să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte (…) Dacă locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează astfel încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului“, se arată în Codul civil.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI