Începe înscrierea copiilor la grădiniţă. Cerere tip 2022. Informaţii şi actele necesare. Update

Iancu Andreea 30.05.2022, 09:19

Începe înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023, reprezentanții din Ministerul Educației anunțând perioada în care se desfășoară procedurile și care sunt actele necesare pentru ca cei mici să poată fi înregistrați la unitățile de învățământ preșcolar. Toate informațiile și cererea tip necesară la înscriere la grădiniță în 2022 au fost transmise de către Inspectoratele județene din țară, București și Ilfov către unitățile de învățământ.

Calendarul și actele necesare pentru înscriere la grădiniță în anul 2022-2023

UPDATE LUNI, 30 MAI, ORA 9:20. Înscrierea la grădiniţă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, pentru anul şcolar 2022 – 2023, începe astazi. În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

ŞTIREA INIŢIALĂ

De luni, 16 mai, încep procedurile de înscriere la grădiniță pentru copiii care frecventează grupa mijlocie și mare, în timp ce din 30 mai va debuta etapa care îi vizează pe copiii înscriși la grupa mică. Copiii care au frecventat până în prezent una dintre grupele de grădiniță vor trebui doar reînscriși, în timp ce aceia care se află pentru prima oară în această etapă vor parcurge alți pași pentru a debuta în învățământul preșcolar.

În județul Ilfov, înscrierea la grădiniță vine cu o mențiune demnă de remarcat. Părinții vor trebui să depună la dosar și o adeverință cu veniturile familiei, în cazul în care copiii lor urmează să participe la cursuri cu program prelungit. Pentru București, Inspectoratul solicită doar adeverință care atestă că părintele este salariat, potrivit edupedu.ro.

Informații și acte necesare pentru înscriere grădiniță 2022
Încep înscrierile la grădiniță 2022

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere

Prima etapă de înscriere a preșcolarilor nou-veniți, în general copiii ce urmează să intre în grupa mică, se desfășoară în perioada 30 mai – 15 iunie 2022, conform ISMB. Dosarele trebuie depuse până la data de 10 iunie 2022, urmând ca între 14 iunie – 15 iunie să fie procesate solicitările. Unitățile de învățământ au obligația ca până pe 27 mai să afișeze numărul de locuri disponibile la avizier și pe site-ul instituției, unde este cazul. Pentru locuitorii din București, documentele se pot transmite și pe fax, e-mail.

„Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată la sediul unităţii de învăţământ, la loc vizibil şi va fi postată pe site-ul acesteia (dacă există)”, se arată în mențiunile Inspectoratului.

Ce documente sunt necesare la înscrierea la grădiniță 2022

În cazul județului Ilfov, părintele/tutorele/reprezentantul legal trebuie să completeze maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există locuri disponibile. De asemenea, tot în Ilfov, este solicitată o adeverință cu veniturile familiei la înscrierea copilului la grădiniță dacă se optează pentru program prelungit. În cazul unităților de învățământ din București este necesară doar o adeverință care atestă că părintele este salariat.

Lista cu documentele necesare la înscrierea copilului la grădiniță:

 • Cerere tip de înscriere;
 • Copie certificat de naştere copil;
 • Copie C.l. părinte/tutore/ reprezentant legal
 • Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);
 • Declarația acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opţiuni) semnată de ambii părinti/tutore/reprezentanți legali (în situaţia în care părinţii sunt divorțaţi şi ambii îşi exercită autoritatea părintească; dacă din orice motiv, unul dintre părinți nu îşi exprimă voinţa privind reînscrierea/ înscrierea copilului la unitatea de învăţământ respectivă, această decizie se ia de către părintele cu care copilul locuieşte, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului);
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului şcolar)
 • Adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru gradinițele cu program prelungit);
 • Avizul Inspectoratului județean pentru copiii care nu vor fi înscrişi la clasa pregătitoare, anul şcolar 2022 – 2023, din motive medicale (conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical. cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani);
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unități de învăţământ pentru care au optat.

Criteriile de departajare la înscrierea în învățământul preșcolar

În cazul în care, într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se aplică criterii generale de departajare și ulterior, criterii specifice.

Criteriile generale de departajare la înscrierea la grădiniță sunt:

 • un document care dovedește că preșcolarul este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • un document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • un frate/ o soră este înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;
 • un document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În galeria foto de mai sus regăsiți cererile tip necesare pentru înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023.

Urmăriți Impact.ro și pe