Ce face, de fapt, Consiliul Județean. Rolul și componența acestuia

Ce face, de fapt, Consiliul Judetean

La alegerile locale 2020, românii vor alege viitorii primari ai localităților lor, dar vor vota în același timp și președinții consiliilor județene, cât și consilierii generali. Dar ce face mai exact Consiliul Județean? Puțini sunt românii care știu exact cu ce se ocupă instituția.

Iată ce face, de fapt, Consiliul Județean

Așadar, vă vom explica exact cu ce se ocupă Consiliul Județean. Instituția reprezintă autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Potrivit unui extras din legea Administrației Publice Locale, constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către preşedintele consiliului judeţean. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului judeţean. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.

Iata ce face, de fapt, Consiliul Judetean

Ce face, de fapt, Consiliul Judetean. (Ședință CJ Tulcea)

La alegerile locale din 27 septembrie alegem primarii, dar și prefecții

Consiliul judeţean este format din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 (republicată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte de prefect, în funcţie de populaţia judeţului, raportată de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile.

Art. 1 din Legea nr. 67/2004

(1) Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale – consilii locale, consilii judeţene şi primari.

(2) Consiliile locale şi consiliile judeţene, precum şi primării se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(3) Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentării proporţionale.

(4) Primării comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

(5) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.

(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele privitoare la circumscripţiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel.

Ce atribuții îndeplinește Consiliul Județean

Printre atribuțiile consiliului județean se numără stabilirea impozitelor și taxelor județene, elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială și de administrare a teritoriului.

 • Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
 • Atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
 • Atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
 • Atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 • Atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
 • Alte atribuții prevăzute de lege.

Șeful consiliului judeţean are nevoie de aprobarea consilierilor pentru a iniția negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emisiuni de titluri de valoare în numele județului și îndeplineşte, la rândul său, următoarele atribuții:

 • Atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
 • Atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
 • Atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
 • Atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice;
 • Atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
 • Alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI